Organisatie - 1 januari 1970

Darwin Centrum van start

Vier Wageningse onderzoeksgroepen participeren in een nieuw, virtueel onderzoekscentrum voor de biogeologie. Het Darwin Centrum werd dinsdagmiddag 14 december gelanceerd en heeft de komende acht jaar de beschikking over in totaal 32 miljoen euro voor kringlooponderzoek.

Het Darwin Centrum gaat onderzoek aansturen dat zich richt op de interacties tussen levende en niet-levende delen van de aarde, zoals de kringlopen van koolstof, zuurstof en stikstof. Onderzoeksfinancier NWO zal de komende acht jaar jaarlijks een miljoen euro in het centrum investeren. De deelnemende onderzoeksgroepen passen acht miljoen euro aan contrafinanciering bij en zullen ook bestaande onderzoekscapaciteit inzetten, waardoor het totaalbudget uitkomt op 32 miljoen euro. Vanuit Wageningen Universiteit participeren de onderzoeksgroepen van bodemkunde (prof. Nico van Breemen), plantenecologie (prof. Frank Berendse), microbiologie (prof. Fons Stams) en aquatische ecologie (prof. Marten Scheffer).
Volgens prof. Nico van Breemen, de Wageningse trekker van het initiatief, is het Darwin Centrum bedoeld om de muren tussen de geologie en biologie te slechten. ‘De keuze voor de naam Darwin geeft aan dat we af willen van de bestaande fragmentatie tot in het oneindige en ons weer op grote vragen willen richten. In Darwins tijd was uitwisseling tussen de biologie en geologie nog de gewoonste zaak van de wereld’, aldus Van Breemen.
De problematiek van de matching van de onderzoeksgelden is volgens Van Breemen een ‘lopend discussie-onderwerp’. De Wageningse onderzoeksgroepen zullen onder meer nieuwe aio’s uit de eerstegeldstroom onder de Darwin-paraplu inzetten. Het Darwin Centrum krijgt ook nieuw geld en zal dit volgens Van Breemen uitsluitend verdelen op basis van wetenschappelijke kwaliteit.
Naast Wageningen Universiteit participeren de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de Radboud Universiteit Nijmegen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in het Centrum. Het ontbreken van Alterra heeft volgens prof. Frank Berendse een logische reden: ‘Er is geselecteerd op wetenschappelijke kwaliteit. Alterra moet het meer hebben van het toegepaste en beleidsgerichte onderzoek’. / GvM