Organisatie - 25 april 2019

Daniël de Jong nieuwe voorzitter van WUR Council

tekst:
Albert Sikkema
4

Daniël de Jong is sinds 17 april de nieuwe voorzitter van de WUR Council. Hij volgt Sabine Vreeburg op, die met zwangerschapsverlof is. De nieuwe voorzitter wil graag een kleinere WUR Council.

©Daniël de Jong

De Jong werkt bij de afdeling Open Teelten van Wageningen Plant Research in Lelystad. Hij zit in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Wageningen Research en in de WUR Council, de medezeggenschapsraad van heel WUR. ‘Ik werk drie dagen per week en ben een soort nomade’, zegt hij. ‘Ik heb een flexplek in Lelystad waar ik niet vaak ben. De ondernemingsraad kost tijd en ik heb de laatste tijd ook veel internationale bijeenkomsten waarvoor ik een werkweek weg ben.’

Dossiers
De Jong zit nu zo’n 4,5 jaar in de centrale ondernemingsraad en is daarmee een van de oudgedienden. Hij was jarenlang voorzitter van de commissie Management en Organisatie van de COR. ‘Daar bespraken we leuke dossiers, zoals het onderbrengen van Imares bij de Animal Sciences Group en de inbedding van een deel van TNO in WUR. Daar zie je veel belangen en organisatiekwesties langskomen. Het laatste jaar waren er minder van dit soort dossiers, dus het werd tijd voor een nieuwe uitdaging: voorzitter.’ De Jong weet nu al dat hij medio 2020, als er weer verkiezingen zijn, stopt als raadslid.

Kleiner
Op de vraag wat hij het komende jaar voor elkaar wil krijgen, zegt De Jong: ‘Een positief punt vind ik dat we steeds vaker goede discussies hebben met de raad van bestuur over items die het personeel en de organisatie aangaan, zonder dat er een concreet besluit voorligt. Dat zou ik willen versterken. Verder denk ik dat de huidige WUR Council, met 26 leden, te groot is. Het is nu een logge, formele club. Ik heb zelf liever een kleinere WUR Council, maar ik verwacht niet dat dit komend jaar gaat veranderen.’ 

Re:acties 4

 • BvG

  Als gemotiveerd OR/WUR-C lid heb je wel degelijk de uren nodig. Er is binnen deze organisatie veel werk te doen.
  Wees blij dat er mensen zijn die zich in willen zetten.

  Reageer
 • HdeVries

  Als je de lokale OR ingaat krijg je een dag betaald door kenniseenheid want die uren zijn dan voor rekening van de directie en niet van de groep waar je werkt. Neem je nog een functie in de WURcouncil krijg je nog een dag zo is vastgelegd in de COHEM regeling. Als je kijkt naar andere OR-en van commerciële bedrijven of gemeenten dan ligt dit veel lager. Gemiddeld tussen de 2 en 4 uur per taak. Die royale COHEM regeling zorgt ervoor dat er mensen in de WURcouncil zitten die zo hun baan veilig stellen. Dat was ook de constatering van een onafhankelijke commissie. Zoek op de resource site naar het artikel 'De WUR Council moet gaan debatteren over de inhoud'.
  Het zou een goede stap zijn als die COHEM regeling werd versoberd. Maar dat zie ik niet gebeuren. Het eerder genoemde rapport ligt netjes opgeborgen in de la samen bij de andere rapporten die in de jaren daarvoor tot eenzelfde conclusie kwamen. Maar ik wil niet alle OR-leden afschilderen als pluche-plakkers. De meeste zitten er wel degelijk om de belangen van de werknemers te behartigen. Dit is een typisch geval van een kleine groep die het verpest voor de rest.

  Reageer
 • HdeVries

  Als je een kleinere wur coucil wil kun je beter die riante COHEM regeling op de schop nemen...

  Reageer
  • KvanKooten

   Henk, kun je uitleggen wat COHEM is?


Re:ageer