Nieuws - 1 januari 1970

Damhert en ree zitten elkaar in de weg

De populatie reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen blijft op een constant peil, ondanks het feit dat er sinds 1997 niet meer op ze gejaagd wordt. Dr Sip van Wieren van de leerstoelgroep Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten denkt voorzichtig aan de sterk groeiende populatie damherten in het gebied als een mogelijke verklaring. Hij wil deze optie in toekomstig onderzoek meenemen.

Sinds de gemeente Amsterdam in 1997 de jacht op de reeën besloot op te schorten, volgt Van Wieren samen met Leo van Breukelen van het Waterleidingbedrijf Amsterdam de groei van de populatie in het duingebied. Samen publiceerden ze hun onderzoeksgegevens in het tijdschrift Zoogdier. Het aantal reeën blijkt te schommelen tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig dieren. Het aantal dode reeën dat wordt gevonden ligt min of meer constant rond een gemiddelde van 24 per jaar.
De belangrijkste reden voor de stabilisatie van de populatie is volgens de onderzoekers de kalversterfte. Daarnaast denken ze aan predatie door vossen. Van Wieren sluit echter ook niet uit dat de sterk groeiende populatie damherten zorgt voor een stevige concurrentie met de reeën. ,,Het damhert is een flexibele soort die van alles eet; de ree is een echte fijnproever. Damherten kunnen ook veel hogere dichtheden bereiken dan reeën.'' Waarom het aantal damherten zo snel groeit, is voor Van Wieren een raadsel. ,,Plotseling begon de populatie damherten te groeien, en de groeisnelheid neemt niet af.''
Er is al enige tijd sprake van dat de jacht op de damherten wordt geopend, omdat ze op de wegen rondom het duingebied voor gevaarlijke situaties zorgen. Van Wieren begrijpt de bezorgdheid. ,,Een ree neem je op je bumper, maar een damhert komt door de voorruit.'' Liever ziet hij gerichte maatregelen, zoals het goed afrasteren van het gebied bij drukke wegen. ,,Het zou jammer zijn als ze gaan jagen, want dan kunnen we ook niet onderzoeken of damherten werkelijk concurreren met reeën.'' |
M.W.