Nieuws - 1 januari 1970

Dames

Dames


,,In Nederland hebben we te maken met een damesemancipatie'', schrijft
gezinssocioloog prof Kees de Hoog op woensdag 14 mei op de Podiumpagina van
Trouw. De emancipatie wordt in Nederland geslaagd genoemd, maar vooral
omdat er veel Nederlandse vrouwen werken. Het zijn echter vooral de
'dames', de vrouwen met een hogere opleiding, die werken, en dan nog vaak
in deeltijd. ,,De hoogste arbeidsdeelname hebben moeders met een
academische opleiding (rond 77 procent). De laagste arbeidsparticipatie is
te vinden bij moeders met alleen basisonderwijs (19 procent).''
,,Vrouwen met een lagere opleiding hebben veel minder financiƫle
mogelijkheden om een baan en het moederschap te combineren'', schrijft De
Hoog. ,,Daarom is hun keuzevrijheid beperkt.'' Om dat te verbeteren oppert
De Hoog onder andere om de kinderbijslag afhankelijk te maken van het
gezinsinkomen, de vroegere moeder-mavo te heropenen en de invoering van een
zorgloon voor minder bedeelden. Emancipatie moet voor iedereen zijn, vindt
De Hoog. |
M.W.