Nieuws - 17 mei 2016

Dairy Campus houdt open huis

tekst:
Albert Sikkema

Staatssecretaris Martijn van Dam opent op 26 mei de Dairy Campus van Wageningen UR nabij Leeuwarden. Het nieuwe praktijkcentrum voor de melkveehouderij houdt drie dagen lang Open Huis.

Op 26, 27 en 28 mei krijgen melkveehouders uitleg van Wageningse onderzoekers over het praktijkonderzoek in de nieuwe stallen. Ook burgers en buitenlui zijn welkom op de campus, waar zo’n veertig standhouders aanwezig zijn die hebben bijgedragen aan de nieuwbouwstallen of deelnemen aan een innovatieproject op Dairy Campus. Wageningse onderzoekers geven in zogeheten kennisloketten informatie over kalveropfok, grotere levensduur van koeien, mestverwaarding, beweiding, biodiversiteit, klimaat en water.

De Dairy Campus heeft nu nog twee locaties: Leeuwarden en Lelystad. In Leeuwarden lopen nu 270 melkkoeien, in Lelystad nog bijna 400 koeien. De komende maanden verhuist een deel van die koeien uit Lelystad naar de rand van Leeuwarden, waar een bedrijf moet ontstaan van 550 melkkoeien op 350 hectare grond. Daarvoor moet de Dairy Campus nog wel grond aankopen van omringende boeren.

Het praktijkcentrum doet onder meer onderzoek naar Smart Farming, het gebruik van sensoren in de melkveehouderij om de productie – en milieuprestaties te verbeteren. Daarnaast loopt er een beweidingsproef op een kleine kavel, om na te gaan hoe de veehouders makkelijker de koe in de wei kunnen houden, lopen er voerproeven om de methaanproductie te verlagen, en zijn er tests om drijfmest op te waarderen tot kunstmestvervanger. De provincie Friesland wil graag dat het praktijkcentrum ook onderzoek doet naar agrarisch natuurbeheer.     

De provincie heeft samen met de gemeente Leeuwarden 20 miljoen euro in Dairy Campus gestoken. De campus kost in totaal 52,6 miljoen.