Nieuws - 4 april 2014

Dairy Campus gaat uitbreiden

tekst:
Albert Sikkema

Dairy Campus, het innovatie- en educatieentrum voor de melkveehouderij en zuivel in Leeuwarden, gaat uitbreiden. Er komen vier nieuwe melkveestallen bij om in totaal 550 koeien te huisvesten.

Artist impression van het nieuwe ontvangstgebouw op de Dairy Campus

Locatiemanager Kees de Koning van Dairy Campus gaat binnenkort de vergunning aanvragen voor de bouw van vier nieuwe melkveestallen, een melkstal en een nieuw ontvangstgebouw met kantoren, leslokalen en praktijkruimtes. De melkveestallen komen verspreid op het 300 hectare grote bedrijf te liggen om in totaal 550 koeien te huisvesten. De stallen moeten volgend jaar zomer in gebruik worden genomen.

Elke melkveestal krijgt een eigen onderzoeksfunctie, vertelt De Koning. Zo wordt een stal speciaal ingericht voor veevoedingsonderzoek en is de tweede stal bedoeld voor milieu- en welzijnsonderzoek, waar bijvoorbeeld de ammoniakemissies worden gemeten en het welzijn van verschillende vloeren wordt getest. De derde stal is voor koeien die in de afkalfperiode zitten en de vierde stal moet een flexibele ‘innovatiestal’ worden, waarbij de stalinrichting met behulp van schuivende panelen en uiteenlopende bodems precies kan worden ingericht op de vraag van bedrijfsleven en  onderzoekers.

De nieuwe melkstal krijgt een 40 stands carrousel melksysteem en de bestaande stal wordt aangepast en vooral gebruikt voor praktijkleren en educatie. Om ervoor te zorgen dat de metingen op de bedrijven niet beïnvloed worden door de nabijheid van de andere stallen, liggen de stallen verspreid over de campus. De onderzoeksprojecten op Dairy Campus richten zich onder meer op veevoeding, milieu- en klimaatonderzoek, mestverwerking, beweiding, stalconcepten en sensortechnologie, aldus De Koning.

Het ontvangstgebouw biedt ruimte aan studenten en docenten van Wageningen Universiteit, hogeschool Van Hall Larenstein, het Nordwin College en het Dutch Training Centre. Daar komen ook flexplekken voor onderzoekers en docenten en werkplekken voor de studenten. De gehele ontwikkeling van de Dairy Campus kost zo’n 50 miljoen euro, verdeeld over 10 jaar, met bijdragen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, provincie Friesland,  gemeente Leeuwarden en het bedrijfsleven.