Wetenschap - 1 januari 1970

Daglengte bespeelt genen coloradokever

Daglengte bespeelt genen coloradokever

Daglengte bespeelt genen coloradokever

De coloradokever veroorzaakt vooral in Amerika en Rusland grote schade aan de aardappeloogst. Bestrijding van de kever is lastig, omdat regelmatig blijkt dat hij resistentie ontwikkelt tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Vele onderzoekers proberen inzicht te krijgen in de overlevingsstrategieën van het insect, om nieuwe manieren van bestrijding te ontwikkelen. Een tipje van de sluier wordt opgelicht door ir Adriaan Vermunt, die op 6 april promoveert op een onderzoek dat aantoont dat de genen van de kever onder invloed staan van de lengte van de dag

Vermunt was een van de eersten die het genetisch materiaal van de kever onder de loep namen, in zijn onderzoek aan het laboratorium voor Entomologie van de Landbouwuniversiteit. Hij ging op zoek naar het gen dat verantwoordelijk is voor de afbraak van het juveniel hormoon. Bekend was dat de aanwezigheid van dit hormoon, en dus ook het gedrag van de kever, in relatie staat met de daglengte. Vermunt toonde aan dat dat komt doordat het gen dat zorgt voor de afbraak van het hormoon wordt aan- en uitgezet door de lengte van de dag. In de winter, bij korte dagen, gaat het gen werken. Het zorgt dan voor de productie van een enzym dat het juveniel hormoon afbreekt, en de kever gaat in winterrust. Door de lange dagen in de zomer wordt het gen uitgezet, de concentratie juveniel hormoon neemt toe, en de kever maakt zich op voor de reproductie

Dit gen blijkt dus heel belangrijk voor de ontwikkeling van het beestje, stelt Vermunt. Met deze informatie hebben we iets meer inzicht gekregen in hoe externe factoren zoals de daglengte het gedrag van insecten beïnvloeden. Het is intrigerend dat de stand van de aarde ten opzichte van de zon via verschillende tussenstappen van invloed is op de activiteit van een gen. Inzicht in deze mechanismen is belangrijk voor een rationele benadering bij het ontwikkelen van bestrijdingsmiddelen, in plaats van een benadering waarbij telkens weer nieuwe middelen uitgeprobeerd worden. M.B