Nieuws - 23 april 2009

DUURZAME IDEEËN GEVRAAGD

Wie Wageningen UR duurzamer wil zien, kan nu de kans grijpen daar invloed op uit te oefenen. Een serie van zeven workshops moet zo veel mogelijk ideeën van studenten en medewerkers boven tafel krijgen.
Wageningen UR wil graag voorlopen op het gebied van duurzaamheid. Die ambitie werd eerder dit jaar vastgesteld. Maar die moet nog worden omgezet in acties. De projectgroep duurzaamheid moet eind dit jaar een plan van aanpak klaar hebben.
De workshops in Forum zijn gekoppeld aan zeven thema’s. ‘De opzet is om een brede discussie op gang te brengen’, legt voorzitter van de werkgroep Joris Fortuin uit. Over de gekozen ambitie, maar vooral over hoe die ambitie in te vullen. Daarbij wil de werkgroep gebruikmaken van de enorme hoeveelheid kennis en ideeën die er op het gebied van duurzaamheid binnen de organisatie zijn.