Nieuws - 14 mei 2009

DROMEN OVER EEN DUURZAAM WAGENINGEN UR

Zou een groen dak helpen om minder energie te gebruiken? Is het wel duurzaam om een oude computer in te ruilen voor een nieuwe? De eerste ‘workshop duurzaamheid’ van Wageningen UR leverde deze week vooral veel vragen op. En een paar goede ideeën.
Een kleine veertig geïnteresseerden gingen met elkaar in de weer over duurzaam bouwen en energie. Het ei van Columbus leverde dat niet op. Wel een hoop suggesties, concrete tips en een hoop vragen. ‘Opruimen van je vaste schijf, levert dat nou energie op’, wilde iemand weten. En als we zelf zoveel groene stroom maken met onze windmolens in Lelystad, waarom gebruiken we die stroom dan niet zelf, vroeg een ander zich af.
Concreet en bruikbaar was het breed gedragen idee om een kenniscentrum op te richten. Dat zou de vraag van het eigen bedrijf beter kunnen koppelen aan het aanbod van de eigen onderzoekers. Eveneens breed gedragen is het idee om milieugedrag beter zichtbaar te maken. De Environmental Sciences Group heeft op dit vlak de weg al geëffend door de medewerkers een duurzaamheidstest te laten doen. Maar waarom maken we het energiegebruik van elke werknemer niet zichtbaar, opperde iemand. Of sterker nog, maak er een energiebesparingcompetitie van tussen de verschillende groepen, brainstormde een ander.
Een grotere zichtbaarheid is ook gewenst voor de duurzame initiatieven die er op dit moment al zijn. De warmte-koudeopslag van Forum, Atlas en Radix bijvoorbeeld, waarom zien we daar niks van, vroeg een deelnemer zich af.
Waarom zetten we niet een energieneutraal gebouw neer, opperde iemand. Laten we eens bij onze nieuwe buren gaan kijken, vulde een ander aan. Het NIOZ bouwt zijn nieuwe onderkomen volgens het Cradle-to-Cradleprincipe, volgens sommigen zo ongeveer het duurzaamste wat er op dit moment te koop is. / Roelof Kleis

Kijk voor informatie over de workshops op www.duurzaamheid.intranet.wur.nl

DUURZAAMHEID EN PLASTIC SERVIES
Wageningen UR begint deze week met zeven workshops om de duurzaamheid van de instelling te verbeteren. Tegelijkertijd vervangt cateraar Albron het servies in de kantine van Zodiac door plastic wegwerpborden en -bestek.
Cateraar Albron nam deze maatregel vorige week om financiële redenen: het zou te veel tijd kosten om de afwasmachine in en uit te laden. ‘Ik begrijp niet hoe deze maatregel is te rijmen met de uitspraak van de raad van bestuur om voorop te lopen in duurzaamheid’, zegt Xavier Garnier, controller bij de Animal Sciences Group. Het eerste discussiepunt voor de workshop is binnen. / Albert Sikkema