Student - 28 mei 2009

DROEVENDAAL BLIJFT GEMENGD

Bewoners van Droevendaal kunnen opgelucht ademhalen. Idealis blijft internationale studenten toelaten op studentencomplexen waar bewoners zelf nieuwe huisgenoten kiezen.

Daarmee volgt de Wageningse studentenhuisvester het advies van bewonersvertegenwoordiging SFO op.
Idealis gaat bovendien de mogelijkheden onderzoeken om de scheiding tussen Nederlandse en buitenlandse studenten in andere complexen op te heffen. Dat heeft onder andere met Europese wetgeving te maken, die voorschrijft dat er geen verschil mag worden gemaakt.