Nieuws - 2 april 2009

DREIJENBORCH EN RITZEMABOSHUIS SNEL GESLOOPT

Wageningen UR gaat drie gebouwen op de Dreijen zo snel mogelijk slopen. De Dreijenborch en het Ritzemaboshuis worden eerst afgebroken. Het Botanisch Centrum aan de Arboretumlaan 4 volgt waarschijnlijk in juli.
Voor de drie panden was al een sloopvergunning aangevraagd, maar met de daadwerkelijke sloop zou gewacht worden totdat gemeente en universiteit een intentieovereenkomst hadden gesloten. Dat is op 1 april gebeurd.
Burgermeester Geert van Rumund en collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen hebben afgesproken dat gemeente en Wageningen UR het gebied De Dreijen samen gaan ontwikkelen. De gemeente wil er woningen laten bouwen. Wageningen UR gaat de Dreijen gefaseerd verlaten en zal – afhankelijk van de recessie – in 2013 of 2020 het laatste gebouw daar sluiten.
In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente voorlopig niet zal aansturen op een monumentenstatus voor de overige gebouwen op de Dreijen. In ruil daarvoor zal Wageningen UR voor die panden voorlopig geen sloopvergunning aanvragen.