Wetenschap - 8 november 2001

DNA-onderzoek verdringt ecologisch veldwerk

DNA-onderzoek verdringt ecologisch veldwerk

De tijd dat ecologen vooral in verafgelegen natuurgebieden veldwerk deden, lijkt voorbij. Om de mysteries van de natuur te ontrafelen, biedt DNA-onderzoek soelaas, stelden ecologen tijdens het symposium 'Environmental Genomics' op 2 november in Wageningen. Met name de vaak ingenieuze aanpassingen van planten en dieren aan het milieu zijn goed te onderzoeken met behulp van DNA-technieken, zeiden de onderzoekers afkomstig uit Nederland, Zwitserland, Engeland en de VS.

Bepaalde moerasplanten bijvoorbeeld richten hun bladstelen op om boven water uit te komen tijdens overstromingen. Dit was lang bekend, maar dankzij DNA-onderzoek ontdekte hoogleraar ecofysiologie van planten prof. Rens Voesenek van de Universiteit Utrecht dat het hormoon ethyleen de moeraszuring aanzet om haar 'snorkel' op te richten zodra er een overstroming optreedt.

Hoogleraar in de microbiologie prof. Willem de Vos van Wageningen Universiteit wees erop dat DNA-onderzoek goede mogelijkheden biedt om de diversiteit, de activiteit en de interacties van micro-organismen te leren begrijpen, en dat de hierdoor verkregen kennis vele toepassingen zal hebben op het gebied van milieu, voeding en geneeskunde.

Dr. Kate Lessels van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) blijft kritisch over de genomics in de ecologie. "Er zijn een hele hoop vragen die niet beantwoord kunnen worden door genetisch onderzoek. Wat bepaalt de grootte van dierenpopulaties en waarom gedragen dieren zich op een bepaalde manier? Alleen de traditionele ecologie kan dit soort vragen beantwoorden."

DNA-onderzoek moet niet de plaats innemen van het traditionele ecologische veldonderzoek, vindt Lessels. "Maar ecologen willen nu meer inzicht verkrijgen in individuele organismen, omdat ook hierin evolutionaire kwesties verscholen zitten. Hoe is een organisme ontworpen door de evolutie? Dit hangt af van allerlei fysiologische en biochemische processen, en die zijn met genetisch onderzoek te achterhalen." | H.B.