Nieuws - 1 januari 1970

DLO-directeuren voor vijf jaar benoemd

DLO-directeuren voor vijf jaar benoemd

DLO-directeuren voor vijf jaar benoemd

De raad van bestuur van Wageningen UR benoemt de directeuren van de DLO-instituten voortaan voor maximaal vijf jaar en stelt verlenging van deze benoemingen afhankelijk van van te voren afgesproken strategische, financiƫle, sociale en persoonlijke doelstellingen. Binnenkort zal bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman gesprekken voeren met de directeuren, waarin de eisen van de organisatie en de loopbaanwensen van de directeuren aan bod komen

Dit blijkt uit de gezamenlijke brief van de raad van bestuur en de groepsondernemingsraad (gor) van DLO aan het personeel van de instituten. Met de brief geeft de gor te kennen dat het bestuur zijn vragen- en wensenlijst van 64 punten afdoende heeft beantwoord en dat de gor instemt met de verzelfstandiging van DLO. De instituten vieren de verzelfstandiging op 1 juni met een sportdag voor het personeel

De toekomstige juridische structuur van DLO is nog niet beschreven in de brief, maar ook daarover zijn bestuur en gor het eens, stelt bestuurslid ir Kees van Ast. Op dit moment handelen de DLO-directeuren namens de raad van bestuur, maar in de toekomst moeten de bevoegdheden duidelijk zijn gescheiden, zodat de aansprakelijkheid voor onderzoeksactiviteiten op de markt bij de instituutsdirecteuren komt te liggen. Het bestuur denkt aan de oprichting van een bv, waaronder de instituten als werkmaatschappijen functioneren

Voorts blijven bestuur en groepsondernemingsraad in gesprek over de vijf kenniseenheden die DLO en Landbouwuniversiteit moeten verbinden. Van Ast gaat daartoe de regiegroep kenniseenheden voorzitten. Hoe moeten we de samenwerking gestalte geven?, schetst Van Ast als opdracht van de regiegroep. Behoeft de samenwerking een rechtspersoon, zoals een joint venture, of is het bijeen brengen van de kennis in een gezamenlijk bestuur afdoende?

D340t de kenniseenheden het onderzoek van DLO en LUW moeten aansturen, staat voor Van Ast buiten kijf. Met die omslag zijn we bezig. A.S

The revised version of the Business Plan will be presented by the Executive Board on 11 March. It now looks as though less chairs will be lost: 18 instead of the proposed 24. Primarily the social science and international chairs are to be spared the axe. Three chairs within the Department of Environmental Sciences will stay, albeit in reduced form. The Chair of Irrigation and Water Management will no longer be fused with that of Erosion and Soil and Water Research, which means that Professor Linden Vincent will stay, at least for four days a week. Professor Paul Richards (Technology and Agrarian Development) and Professor Leen Hordijk (Environmental Systems Analysis) will each have a fifty percent appointment. The position of chairs in Biomolecular Sciences and Agrarian Law is not yet clear

University postman Gerbrand Welboren was stuck for half an hour in a lift in the main building last Tuesday when a power cut struck. Fortunately there was little lasting damage in the main university building. The student accommodation office (SSHW) was worse hit: the whole computer system went down and was not repaired until the end of the afternoon. The IAC was without telephones or computers for two and a half hours as two transformers were put out of action by the power cut. Reason for the power cut: a cable was accidentally broken during trench digging to lay additional cables. Who said power cuts don't happen in developed countries?

If Dutch farmers want to increase the amount of herbs they can export then they need to improve the quality of their product. This was the main conclusion from the biannual study day for herbs held recently. Shape, smell, colour and purity are the characteristics most carefully scrutinized by buyers according to herb researcher Hans van Mheen. About 80 arable farmers grow herbs on a total of 400 hectares. The principal medicinal herbs grown are foxglove and valerian. Herbs for cooking include parsley and celery. The herb growers are looking into new herbs to grow, including St John's wort, which is believed to be good for treating depression. The Netherlands still has a long way to go if it wants to catch up with the main producers in Europe: Germany and France both devote between 8,000 and 10,000 hectares of land to herb cultivation

Irrigation systems need to be simpler in design according to Emeritus Professor of Irrigation and Water Management Lucas Horst. He presented his new book The Dilemmas of Water Division in De Wereld last week. According to Horst, irrigation systems designed by western engineers usually involve the use of movable sluices to adjust the amount of water spread over fields of different crops. These systems do not take into account the institutional setting within which irrigation takes place, leaving the way open for corrupt practices by those with power. If water is distributed on the basis of the amount of land to be irrigated farmers may receive a fluctuating amount, but at least they can be sure of getting the water they have a right to. Traditional irrigation systems are often based on this principle, but government-run irrigation projects tend to ignore it