Nieuws - 1 januari 1970

DLO

DLO

DLO: 2,9 procent salarisverhoging

De vakbonden en de stichting DLO hebben nog voor de zomervakantie een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De DLO-medewerkers krijgen per 1 juli 1999 een salarisverhoging van 2,9 procent. Per 1 juni 2000 komt daar nog eens twee procent bovenop. In december kunnen DLO'ers een incidentele uitkering van 0,5 procent van hun jaarsalaris tegemoet zien

De cao loopt van 1 juni 1999 tot 1 december 2000. Omgerekend op jaarbasis gaan DLO'ers er een paar tienden procent moor in loon op vooruit dan hun universitaire collega's en de rijksambtenaren. DLO valt in het landelijk beeld niet uit de toon: in ruim de helft van alle CAO's is voor 1999 een loonsverhoging afgesproken van 2,5 tot 3 procent

De eis van de bonden om kinderopvang beschikbaar te stellen voor kinderen van alle medewerkers, zowel mannen als vrouwen, heeft de werkgever ingewilligd. DLO heeft het budget hiervoor met honderdduizend gulden verhoogd en stelt voorlopig 25 extra kindplaatsen ter beschikking

De hoge werkdruk is zowel bij DLO als bij universiteiten en rijksambtenaren een punt van nader onderzoek. DLO koppelt hieraan het terugdringen van verlofstuwmeren

De bonden leggen voor het eind van de maand de voorgestelde arbeidsovereenkomst voor aan hun leden. M.Hg