Nieuws - 1 januari 1970

DLO wacht op duidelijkheid uit Den Haag

DLO wacht op duidelijkheid uit Den Haag

DLO wacht op duidelijkheid uit Den Haag


DLO verkeert in onzekerheid over het budget voor 2004. Alterra, IMAG en ATO
hebben een personeels- en investeringsstop afgekondigd in afwachting van
meer helderheid. De onduidelijkheid over de financiële toekomst wordt voor
een groot deel veroorzaakt doordat DLO vanaf volgend jaar op een andere
manier gefinancierd gaat worden.

Het financieringsmodel van het onderzoek van DLO gaat volgend jaar op de
schop. Het budget voor strategische expertise-ontwikkeling (SEO), waaruit
DLO naar eigen inzicht onderzoek kon financieren, wordt vervangen door
‘kennisbasis’-financiering. Daarvoor komt meer geld beschikbaar, 35 in
plaats van 16 miljoen euro. In ruil krijgt het ministerie een grotere
vinger in de pap bij de besteding van het geld. De verruiming van het
‘vrije’ budget wordt gefinancierd door een korting op de reguliere
onderzoeksprogramma’s. De verschuiving van de budgetten en onduidelijkheden
over de nieuwe procedures zorgen ervoor dat de kenniseenheden een
onduidelijk beeld hebben van het budget voor volgend jaar.
Dr Philip van der Heijden, interim-directeur van de kenniseenheid
Agrotechnologie en Voeding, heeft de managers van ATO en IMAG opdracht
gegeven ‘zeer terughoudend’ te zijn met het aanstellen van personeel en het
doen van grotere uitgaven. ,,Ik verwacht niet dat we moeten bezuinigen,
eigenlijk hoop ik dat we volgend jaar op zijn minst dezelfde omzet halen
als dit jaar. Maar omdat de budgetten en vooral de wijze van toekenning
voor de kennisbasis niet transparant zijn willen we tijdelijk een pas op de
plaats maken.’’
Ook de ingrijpende bezuinigingen op ambtelijke staf van het ministerie
zorgen voor onzekerheid over de financiële toekomst. Drs Wallie Hoogendoorn
van de kenniseenheid Groene Ruimte: ,,LNV is erg druk met de bezuinigingen
op het eigen budget. Dat zorgt ervoor dat ze even minder aandacht hebben
voor opdrachtverstrekking aan Wageningen. Het is voor ons dus afwachten of
we dit najaar de gebruikelijke hoeveelheid opdrachten krijgen.’’ In
afwachting daarvan hebben we gepleit voor terughoudendheid bij het doen van
uitgaven.
Hoogendoorn schreef deze zomer in de nieuwsbrief ‘Berichten uit de ruimte’,
een alarmerend bericht over de financiële toestand van Alterra. De
liquiditeitspositie zou investeringen onmogelijk maken. ,,Alarm? Ach, dat
was ook een beetje om onze mensen wakker te schudden. Onderzoekers hebben
soms de neiging om projecten niet af te sluiten om nog even wat kleine
dingetjes toe te voegen. Dat zorgt ervoor dat wij geen rekening kunnen
versturen.’’ Het bericht heeft inmiddels effect gehad, zegt Hoogendoorn.
Veel projecten zijn versneld afgerond, en de rekeningen verstuurd.
Hoogendoorn klinkt dan ook een stuk minder ongerust dan in de nieuwsbrief.
,,Eigenlijk gaat het prima. We halen onze verwachte winst waarschijnlijk
net niet. Ook omdat onze dochter W!sl dit jaar verlies draait. Maar onze
orderportefeuille is goed gevuld. Op lange termijn hebben wij een prima
positie. Politiek ligt ons aandachtsveld in de belangstelling. Maar we
hebben nu even een onzekere periode waarin we even af moeten wachten. Je
kan stellen dat bezuinigingen bij LNV automatisch leiden tot minder
opdrachten. Maar andersom kun je ook redeneren dat dat juist niet zo zal
zijn. Als er minder ambtenaren zijn en de Tweede Kamer blijft evenveel
vragen stellen zouden er wel eens veel meer vragen onze kant op kunnen
komen.’’
Dr. Peter Booman van Plant is minder optimistisch over de lange
termijnverwachtingen van zijn kenniseenheid. De onduidelijkheid over de
budgetten voor volgend jaar is niet eens zijn grootste zorg. ,,Wij luiden
al jaren de financiële noodklok. Wij verwachten ook voor volgend jaar enige
terugloop en zijn volop bezig daarop te anticiperen.’’ De directie van de
kenniseenheid Plant verwacht ook na 2004 magere jaren en heeft de raad van
bestuur gevraagd om af te zien van een winstdoelstelling. ,,We willen
streven naar een nulresultaat. Voor volgend jaar hebben we daarvoor
toestemming van de raad van bestuur. Over de komende jaren moeten we nog
afspraken maken.’’ Als de kenniseenheid geen winst hoeft te maken denkt
Booman gedwongen ontslagen te kunnen vermijden. | K.V.