Nieuws - 1 januari 1970

DLO vergrijst door bezuinigingen

Er werken steeds minder jonge mensen bij de onderzoeksinstituten. De bezuinigingen zorgen er voor dat tijdelijke contracten van jonge medewerkers niet worden vernieuwd. Was in 2003 een kwart van de medewerkers jonger dan 35 jaar, nu is dat nog maar zeventien procent.

Dat blijkt uit cijfers van de centrale afdeling HRM van Wageningen UR. Uit die cijfers is op te maken dat DLO de afgelopen twee jaar 580 banen heeft geschrapt.
Volgens de directeur van de afdeling HRM, drs. Roel van Eijndhoven, is de vergrijzing bij DLO een onvermijdelijk effect van de bezuinigingen. 'Het hemd is nader dan de rok, nietwaar? Wij hebben verplichtingen richting de mensen die al langere tijd aan onze instituten zijn verbonden, bijna altijd met een vast contract. Automatisch wordt er daarom kritisch gekeken naar de flexibele schil. De tijdelijke contracten worden vaak niet verlengd waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt. Dat is op de lange termijn inderdaad een probleem. Maar we ontkomen er niet aan om eerst het korte termijnprobleem op te lossen: de tekorten bij de instituten. Het is niet anders.' / KV