Nieuws - 29 oktober 2014

DLO sterk verdeeld over nieuwe cao

tekst:
Rob Ramaker

Vakbondsleden bij DLO zijn sterk verdeeld over het voorstel voor een nieuwe cao. Na een stemming vanmiddag in Wageningen is er een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders.

Leden kunnen deze week hun stem nog per e-mail uitbrengen. Begin volgende week wordt duidelijk of de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt geaccepteerd.

Tijdens twee bijeenkomsten, in Wageningen en Lelystad, stemden tot dusver 26 leden voor de nieuwe cao, 26 tegen en onthielden 4 leden zich. De bonden waarschuwen dat hier nog wel een handvol stemmen van niet-leden zijn meegeteld.

Sinds het aflopen van de vorige cao in april 2013 hebben bonden en DLO moeizaam onderhandeld over een nieuw akkoord. Voorafgaand aan de ledenraadpleging deden de bonden geen moeite hun teleurstelling - over onderhandelingen en voorstel – te verbergen. Zo spraken onderhandelaars consequent over een ‘resultaat’ om te benadrukken dat geen ‘akkoord’ was bereikt.

Vooral het loonbod is een twistpunt. Het cao-voorstel voorziet in twee loonstijgingen van ieder 0,75 procent. Te mager, vindt Rob van Baalen, onderhandelaar namens Abvakabo, zeker in vergelijking met andere sectoren. Hij noemt hierbij het hbo als voorbeeld dat vandaag een loonstijging van 3 procent aankondigde. Bovendien vindt hij het ‘stuitend’ dat de organisatie niets wil doorgeven van een verlaging in pensioenpremies.

Wageningen UR gaf al eerder tegen Resource aan geen mogelijkheden te zien voor een ruimer salarisbod. ‘DLO kampt met moeilijke omstandigheden,’ zegt Tineke Tromp, directeur Corporate uman resources. ‘We maken zeker een gebaar maar, gezien de beperkte financiële ruimte, kan ik het niet mooier maken.’ Ze denkt dat de vakbonden uiteindelijk realistisch genoeg zijn om het bod te accepteren.

Op andere thema’s bereikten DLO en vakbonden wel overeenstemming. Zo legden ze vast welke rechten en plichten werknemers hebben tijdens werk-naar-werktrajecten. Zulke procedures worden steeds vaker gebruikt om de organisatie, die kampt met  terugvallende overheidsfinanciering, beter op de markt aan te laten sluiten.