Organisatie - 22 oktober 2014

DLO stemt over nieuwe CAO

tekst:
Rob Ramaker
1

Vakbondsleden bij DLO stemmen deze en volgende week over een nieuwe CAO. De leden moeten besluiten of ze het onderhandelingsresultaat accepteren.

De vorige arbeidsovereenkomst liep in april 2013 af en de onderhandelingen over een nieuwe CAO verliepen sindsdien stroef. Zelfs nu spreekt de Abvakabo niet van een gesloten ‘akkoord’, maar een bereikt ‘resultaat’. Dit voorstel wordt volgens onderhandelaar Rob van Baalen toch voorgelegd aan de achterban omdat verdere vooruitgang onwaarschijnlijk is. De leden beslissen over het vervolg.

Tijdens de eerste, kleine bijeenkomst in Lelystad werd het voorstel eerder vandaag met een ruime meerderheid verworpen. Volgende week woensdag vindt een grotere bijeenkomst plaats in Wageningen. Hier neemt de vakbond een definitief besluit.

Steen des aanstoots voor Abvakabo is vooral het loonbod. In de nieuwe CAO krijgen werknemers twee maal een salarisverhoging van 0,75 procent. ‘DLO kampt met moeilijke omstandigheden’, reageert Tineke Tromp, directeur corporate human resources van Wageningen UR. ‘We maken zeker een gebaar maar, gezien de beperkte financiële ruimte, kan ik het niet mooier maken.’ Ze denkt dat de vakbonden uiteindelijk realistisch genoeg zijn om het bod te accepteren.

DLO kampt met moeilijke omstandigheden.
Tineke Tromp

Abvakabo laat echter weten ontevreden te zijn met de ‘magere’ loonstijging, zeker wanneer ze dit vergelijken met ontwikkelingen in andere CAO’s. Van Baalen vindt het bovendien ‘stuitend’ dat de verlaging in pensioenpremies voor DLO niet zorgt voor betere voorwaarden. Volgens Tromp gaat de vergelijking met andere organisaties mank. ‘Ik kan niet in de portemonnee van anderen kijken, maar dit is de beschikbare ruimte voor DLO.’

Wanneer de leden het resultaat afwijzen, verwacht Van Baalen dat zijn achterban dit ‘nee’ kracht bijzet. Acties liggen dan voor de hand, zegt hij. ‘Je gaat een traject in dat begint met actiebijeenkomsten op de campus, maar het kan uitmonden in demonstraties of het ultieme middel: het werk neerleggen.’

Op een ander onderwerp kwamen DLO en vakbonden wel tot elkaar. Zij legden duidelijk vast welke rechten en plichten werknemers hebben tijdens werk-naar-werktrajecten. Werk-naar-werktrajecten worden binnen DLO steeds vaker gebruikt om de organisatie, die kampt met terugvallende overheidsfinanciering, beter te laten aansluiten op de markt.

Re:acties 1

 • Kees van Wijk Abvakabo lid no 0446648

  Het loonbod blijft ver achter bij de inflatie en wordt niet met terugwerkende kracht doorgevoerd.
  Het gebruikte argument van 'moeilijke markten' en 'niet concurrend zijn' gaat niet op omdat de de uurtarieven van medewerkers voor klanten door DLO niet bijgesteld worden en elk jaar met de inflatie meestijgen.

  Het lage loonbod gaat niet vergezeld van een garantie op werk. Het WnW proces is mooi, maar eindigt, bij geen nieuwe functie, in ontslag.
  Het dichten van het AOW ga was ontontkombnaar voor DLO. Het zou anders wettelijk afgedwongen worden door Jette Klijsma. dus is geen wisselgeld.
  De afbouw van seniorenregelingen zijn alleen maar verslechteringen
  Samengevat waardeloze COA resultaat, dat ik verwerp. Nee gestemd dus

  Reageer

Re:ageer