Nieuws - 27 augustus 2009

DLO moet bezuinigen

Korting van 14 miljoen op beleidsondersteuning. Onderzoek plasticvervangers wordt ontzien.

NL_tienprocent_dlo.jpg
Medio juli kwam het ministerie van LNV met slecht nieuws: in 2010 wordt het budget  voor beleidsondersteunend onderzoek van DLO gekort met 10 procent . Dat komt neer op een korting van 14 miljoen euro volgend jaar. In 2011 daalt dit budget met nog eens 5 miljoen.
Bij welke onderzoeksgroepen de bezuiniging terechtkomt, is nog in discussie. Het budget voor beleidsondersteunend onderzoek (BO) is opgeknipt in thema's. Daarbij zijn speerpunten van de minister, zoals duurzaamheid, dierenwelzijn en het mestdossier. Die worden waarschijnlijk niet gekort. Thema's met weinig politieke steun in Den Haag krijgen het zwaarder te verduren.
De raad van bestuur van Wageningen UR heeft overleg gehad met het ministerie en per onderzoeksthema een kortingspercentage vastgesteld. Het bestuur heeft inmiddels een voorstel naar de kenniseenheden gestuurd hoe de pijn moet worden verdeeld, vertelt dr. Ab Groen, directeur Onderwijs en Onderzoek. Hij wil niet aangeven welke onderzoeksthema's vooral worden gekort. Eerst gaan de directies van de kenniseenheden commentaar leveren, daarna maakt de raad van bestuur de invulling van de bezuiniging bekend.
Het bestuur hoopt de korting op te vangen zonder reorganisatie en gedwongen ontslagen. Ze moedigt de DLO-onderzoekers aan om extra onderzoeksopdrachten binnen te halen om de korting te compenseren.
LNV nam een voorschot op de selectieve korting door in juli 8 miljoen euro aan BO-geld beschikbaar te stellen voor een onderzoeksproject naar plasticvervangers. Doel van dit project is, de kwaliteit van bioplastics en andere materialen uit biomassa te verbeteren. AFSG van Wageningen UR ontvangt ruim de helft van het subsidiebedrag. Tientallen deelnemende bedrijven, waaronder grondstofproducenten en eindgebruikers, steken samen nog eens twee à drie miljoen euro in het onderzoek.
Universiteit buiten schot
Bij de universiteit worden geen kortingen op het budget verwacht. De signalen tot dusverre zijn dat onderwijsminister Plasterk niet gaat snijden in de universitaire uitgaven en dat zijn LNV-collega Verburg dat beleid volgt. De universiteit ontvangt dan de komende jaren een steeds iets hogere Rijksbijdrage. De stijgende studentenaantallen gaan namelijk doortikken in de financiering.
Kabinet investeert in onderzoek
Wageningen UR krijgt minder geld van LNV voor onderzoek, maar ontvangt extra geld van het kabinet uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
De regering trekt 25 miljoen euro uit voor onderzoek naar fotosynthese en de omzetting van planten en algen in energie. Vanuit Wageningen UR zijn de hoogleraren Herbert van Amerongen (kunstmatige bladeren) en René Wijffels (algen) daarbij betrokken. Voorts heeft het kabinet 10 miljoen euro gereserveerd voor de topinstituten Groene Genetica en Pharma. Hoeveel Groene Genetica, het topinstituut voor veredelingsonderzoek, met een forse Wageningse inbreng, daarvan ontvangt is nog onduidelijk. Het topinstituut krijgt dit najaar eerst een beoordelingscommissie op bezoek. Het Wageningse apparatuurcentrum CAT Agrofood, dat 18,8 miljoen vroeg voor een gebouw voor micro- en nanotechnologie, moet haar voorstel verder uitwerken van het kabinet. Ook het onderzoeksprogramma voor klimaat, water en ruimte, met sterke inbreng van Alterra, heeft nog huiswerk te doen. Of ze FES-geld krijgen, wordt dit najaar duidelijk.