Organisatie - 20 september 2013

DLO moet 10 a 14 miljoen bezuinigen, niet 20

tekst:
Albert Sikkema

Het ministerie van Economische Zaken bezuinigt volgend jaar 20 miljoen euro op DLO, of toch niet? Nee, DLO krijgt waarschijnlijk 14 miljoen euro minder, zegt Wageningen UR. De Rijksbegroting 2014 is niet eenvoudig te interpreteren.

Het staat er echt: dit jaar krijgt DLO 91,8 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken voor wettelijke onderzoekstalen, de Kennisbasis en onderzoeksopdrachten, volgend jaar is dat nog 72,1 miljoen. De korting komt voor rekening van de Kennisbasis (funderend onderzoek) die daalt van 41 naar 21 miljoen. Maar dat is niet het werkelijke financiële plaatje, zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR. Overleg tussen financiële deskundigen van Wageningen UR en ministerie wijst uit dat DLO volgend jaar – zoals eerder aangekondigd – zo’n 6 miljoen minder ontvangt. Daarnaast verleent het ministerie mogelijk minder additionele opdrachten en dat kan nog eens 8 miljoen euro schelen. Al met al staat de teller dan op 14 miljoen euro minder opdrachten. Wellicht pakt die korting uiteindelijk lager uit (zeg: 10 miljoen) als het ministerie toch meer opdrachten wegzet bij DLO.

Ook de inkomsten van de universiteit voor volgend jaar zijn nog niet geheel duidelijk. Komend jaar moeten de inkomsten stijgen vanwege stijgende studentenaantallen. Op papier moet er zo’n 3 miljoen bijkomen, veel meer dan de stijging van vier ton (van 166,6 naar 167 miljoen) die in de Rijksbegroting staat. Bezuinigt het ministerie? Nee, zegt Vink, de cijfers in de begroting 2014 kloppen niet, dat zijn ramingen. Hoe hoog de precieze bijdrage voor de universiteit wordt, wordt later dit jaar duidelijk.

Voor de universiteit liggen de inkomsten voor komend jaar vast, omdat die zijn opgebouwd volgens een vaste rekensystematiek van het onderwijsministerie. Daarbij krijgt de universiteit een vast basisbedrag en een bijdrage per student, BSc- en MSc-diploma en promovendus. Voor DLO liggen de inkomsten niet helemaal vast, dat hangt mede af van het aantal onderzoeksopdrachten van het ministerie Deze vraagsturing in het DLO-onderzoek wordt steeds groter. Volgens de Rijksbegroting wordt inmiddels 54% van het DLO-onderzoek bepaald door onderzoeksvragen van nationale beleidsmakers en 31% door vragen van maatschappelijke organisaties en bedrijven.