Nieuws - 1 januari 1970

DLO boekt verlies van 23 miljoen

Het ministerie van LNV heeft DLO vorig jaar een lening van 16,8 miljoen euro kwijtgescholden. Het ministerie heeft zo een bijdrage geleverd aan de nieuwbouw voor PPO glastuinbouw in Bleiswijk (9,1 miljoen) en aan de reorganisatiekosten van de instituten (7,7 miljoen). Ondanks die eenmalige baten boekte DLO vorig jaar een verlies van 23 miljoen euro. Dat blijkt uit het concept jaarverslag van Wageningen UR.

Dat negatieve resultaat werd veroorzaakt door verliezen bij verschillende instituten, maar vooral doordat DLO ruim 29 miljoen euro opzij heeft gezet om de komende reorganisatie te betalen. Volgens de vice-voorzitter van de raad van bestuur, Kees van Ast, heeft DLO daarmee een 'heel slecht jaar' achter de rug. 'We hebben ook schoon schip gemaakt en een aantal dingen versneld afgeschreven. Ook dit jaar hebben we een moeizame start, maar gelukkig zien we al de eerste tekenen van herstel.'
De eenmalige bijdrage van het ministerie aan de reorganisatiekosten vloeit volgens hem voort uit afspraken die Wageningen UR in 2003 heeft gemaakt met het ministerie. 'Het ministerie gaf toen aan dat ze andere prioriteiten wilde stellen voor ons onderzoek. Die zouden leiden tot een flinke aanpassing van onze organisatie. Met die ruim zeven miljoen hebben zij ons geholpen om die aanpassing te maken.'
In totaal liepen de inkomsten voor de instituten met 5 miljoen euro terug. Het ministerie besteedde ruim 7 miljoen euro minder aan onderzoek. Ook de Europese Unie en het bedrijfsleven leverden minder opdrachten op. De verkoop van octrooien leverde juist 7 miljoen meer op dan in 2003.
De universiteit boekte in 2004 een verlies van bijna 1 miljoen euro. Dat viel mee, er was een verlies van 2,2 miljoen begroot vanwege stijgende personeelslasten. De universiteit kreeg echter meer geld van LNV omdat het aantal studenten is gegroeid en zag vooral de tweede geldstroom, onderzoek betaald door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), aanzwellen. NWO boekte 11,2 miljoen euro over naar Wageningen, 2,7 miljoen meer dan in 2003. / KV