Nieuws - 1 januari 1970

DLO betaalt 370 miljoen voor gebouwen

DLO betaalt 370 miljoen voor gebouwen

DLO betaalt 370 miljoen voor gebouwen

DLO is sinds 3 februari eigenaar van zijn gebouwen. Op die dag droeg de overheid het onroerend goed, ter waarde van 370 miljoen gulden, en roerende zaken, voor acht miljoen, over aan de stichting DLO. De overdrachtsakte werd ondertekend door de WUR-bestuursleden prof. dr Cees Veerman en Kees van Ast, secretaris-generaal mr Tjibbe Joustra van het ministerie van LNV en mr Anton Dijkhuizen, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Financiƫn. De laatste tekende omdat de gebouwen eigendom waren van de Dienst Domeinen. De overdracht is een belangrijke stap in het proces van verzelfstandiging van DLO. De meeste DLO-medewerkers komen 1 maart in dienst van de stichting DLO. A.S