Nieuws - 26 februari 2009

DICK SCHUDDE DE BOEL GRAAG OP

Afgelopen weekend overleed Dick de Zeeuw op 85-jarige leeftijd in Bangkok. De senioren van Wageningen UR kennen De Zeeuw – ‘zeg maar Dick’ – als een belangrijk vormgever van het naoorlogs landbouwkundig onderzoek. Hij was negen jaar directeur van DLO en vier jaar bestuursvoorzitter van de Landbouwuniversiteit, ruim voordat beide fuseerden tot Wageningen UR. Van Dick had dat eerder gemogen.

nieuws_2947.jpg
De Wageningse studie van De Zeeuw werd in 1942 bruut onderbroken door een Duits werkkamp dat hij onder barre omstandigheden wist te overleven. Het lijkt erop dat die ervaring zijn houding als mens en bestuurder heeft gevormd. Hij hechtte grote waarde aan vrijheid. Vrijheid van geest, vrijheid van denken en de vrijheid om te veranderen en de zaak op te schudden. Dat maakte hem een bijzondere bestuurder.
Halverwege de jaren tachtig werd De Zeeuw collegevoorzitter van de universiteit. De lange vergaderingen met de universiteitsraad wist hij met moeite uit te zitten, want de bestuurlijke procedures konden hem maar matig boeien. Na een half jaar kondigde hij een reorganisatie aan, de SKG-operatie. Bestaande leerstoelen werden opgeheven en ingeruild voor nieuwe; ongehoord in die tijd.
De Zeeuw wist prima om te gaan met de opschudding die dat veroorzaakte. Hij toog naar zaaltjes met docenten en studenten die vertelden dat de uitgangspunten van het plan niet deugden. Menig bestuurder gaat dan in de verdediging, maar De Zeeuw niet. Hij genoot van de inhoudelijke discussie, luisterde, verwoordde zijn afwegingen en gaf critici soms gelijk. Als hij overtuigd werd, stelde hij het plan bij. De toenmalige columnist van het universiteitblad noemde hem een ‘jonge hond’ en dat vond hij een prima typering.
Jaren daarvoor had hij geprobeerd de KVP – een voorloper van het CDA – te hervormen. Toen dat niet lukte, stapte hij uit de politiek. Na zijn pensionering werd De Zeeuw nog geregeld uitgenodigd voor commissies die nadachten over de toekomst van de Nederlandse landbouw of andere kwesties die vroegen om vrijheid van geest, niet gehinderd door de sleur van de bureaucratie en gevestigde belangen. Altijd waren er dan die pretoogjes van hem.