Nieuws - 31 januari 2008

DESI-MS tast oppervlakte af

De leerstoelgroep Organische chemie heeft een apparaat ontwikkeld waarmee onderzoekers oppervlakten nauwgezet kunnen onderzoeken. Onderzoeksfinancier NWO heeft twee ton bijgedragen aan deze DESI-MS, onder de voorwaarde dat ook onderzoekers van buiten Wageningen er gebruik van kunnen maken.
DESI-MS staat voor . ‘Dat houdt in dat je een oppervlak bestookt met fijne druppels elektrisch geladen oplosmiddel waardoor de moleculen aan het oppervlak ioniseren’, vertelt dr. Teris van Beek van Organische chemie. ‘Vervolgens zuigt een massaspectrometer de geladen deeltjes naar binnen en analyseert ze. Zo kun je allerlei oppervlakten aftasten.’
Van Beek zelf gaat de DESI-MS gebruiken om chips af te lezen waaraan eiwitten of actieve componenten uit planten zich hebben vastgemaakt. ‘Om zulke chips af te lezen heb je normaliter fluorescerende moleculen nodig’, zegt Van Beek. ‘Maar met dit apparaat kun je het prima zonder die moleculen.’
Ook prof. Michel Nielen, verbonden aan Organische chemie en RIKILT, werkte mee aan de ontwikkeling van het apparaat. Hij gaat het gebruiken om oppervlakten van sensoren af te lezen, die hij gebruikt om verboden stoffen in voeding op te sporen.
‘Verder zullen bionanotechnologen de DESI-MS gebruiken voor kwaliteitscontroles van door hen gemodificeerde oppervlakten’, verwacht Van Beek.