Nieuws - 29 januari 2009

‘DECANEN MOETEN DURVEN STUREN OP EMOTIE’

De scholieren van tegenwoordig hebben een enorme keus in opleidingen, en moeten tegelijkertijd direct een verantwoorde beslissing nemen vanwege het keurslijf van studiepunten en studiefinanciering. Dat leidt tot veel uitval. Jongeren zijn geholpen met een decaan die luistert, helpt zoeken en ordent, stelde psycholoog Gerard Wijers op de Decanendag van Van Hall Larenstein.
VHL-decanen Mieke Grossoo en Tine de Jong krijgen dagelijks studenten op bezoek die een verkeerde studie hebben gekozen of die overbelast zijn door psychosociale problemen. Vorig jaar leidde dat tot tweehonderd uitschrijvingen, elf procent van de studentenpopulatie in Leeuwarden. Het gemiddelde aantal uitvallers in het hoger onderwijs ligt rond de vijftien procent.
Met 75 collega’s bogen Grossoo en De Jong zich op de jaarlijkse decanendag van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Van Hall Larenstein en Stenden Hogeschool, op 22 januari, over de mogelijkheden om de uitval te verminderen
Het ontbreekt leerlingen tegenwoordig aan duidelijk maatschappelijk perspectief en vanzelfsprekende sociale kaders als richtsnoeren voor hun studieplanning, stelt Gerard Wijers van het Instituut voor Beroepskeuze en Loopbaanpsychologie. Alles kan, en wel overal, maar tegelijkertijd eist het keurslijf van studiepunten en financiering een verantwoorde keuze. Veel scholieren weren zich daartegen met uitstelgedrag, constateert de psycholoog. De uiteindelijk gekozen studie komt tot stand op basis van vage noties en haastig genomen beslissingen, daar veranderen goedbedoelde adviezen van decanen weinig aan. Volgens Wijers moeten decanen van nu durven sturen op emotie. ‘Emoties geven namelijk aan wat een mens beweegt.’
Hij pleit voor een psychotherapeutische benadering; de decaan in de rol van coach die probeert het diffuse zelfbeeld van de student helder te krijgen. Grossoo en De Jong zien er wel wat in. Er is al een begin met die aanpak gemaakt met een heroriëntatiecursus voor vastgelopen studenten.