Nieuws - 26 februari 2009

‘DE NATUUR IN NEDERLAND IS NIET BESCHERMD’

Hoe effectief is natuurwetgeving? Deskundigen en studenten geven uiteenlopende antwoorden op die vraag, zo blijkt tijdens het Nationale Bos- en Natuurdebat, op 17 februari bij Van Hall Larenstein in Velp.

Wim Schepens, eindredacteur van het tv-programma Landroof, verbaast zich erover hoe bestuurders met hun eigen wetten omgaan. ‘Neem Maarheeze, daar mocht geen landbouwontwikkelingsgebied komen omdat een natuurgebied te dichtbij lag. Plotseling was een stuk natuur van de kaart verdwenen en kon de intensieve landbouw wel doorgaan.’ De programmamaker die in zijn programma opmerkelijke ruimtelijke ordening aan de kaak stelt, ziet daarom weinig heil in wettelijke bescherming. ‘De natuur in Nederland is niet beschermd, elke wet is direct onderhandelbaar’, zo stelt hij tijdens het debat.
De ongeveer zeventig bezoekers – voornamelijk studenten van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein – bediscussiëren de visie van Schepens, maar worden het onderling niet eens. ‘Kijk naar soorten als de geelbuikvuurpad’, zegt Robin Kraaij. ‘Als die ergens leeft dan wordt er echt niet gebouwd hoor’. ‘Ach’, zegt Tim Endeveld, ‘dan compenseren ze toch ergens. Kun je mij één wet noemen waar geen uitzondering in staat? Uiteindelijk gaat de economie toch altijd voor.’
Verdeeldheid is er ook over de mate waarin natuurbeheerders actie mogen voeren. ‘Mensen zijn het eeuwige geschreeuw van Greenpeace beu’, vindt Wouter Delforterie. Daarom moeten terreinbeheerders volgens hem zelf in actie komen om de natuur te beschermen. ‘Juist terreinbeheerders hebben de kennis. Als een organisatie als Staatsbosbeheer iets zegt dan is dat veel geloofwaardiger.’ De huidige wetgeving zit zo in elkaar dat beheerders alert moeten zijn en dat vraagt om meer actie dan beheer alleen, meent hij.
Ad Olsthoorn sluit zich daar bij aan, waarbij de VHL-docent verwijst naar het onderwijslandgoed Larenstein. ‘Als we eerst de plannen van anderen afwachten dan staan er binnen de kortste keren kantoren op onze hooilandjes.’ Peter van der Meer is het daar echter beslist niet mee eens. ‘Terreinbeheerder hebben simpelweg geen tijd om de barricades op te gaan, bovendien hebben actiegroepen veel betere connecties in de politiek.’
Aan het debat is dan ook geen gezamenlijke conclusie te verbinden. Desondanks is de VPRO-programmamaker achteraf positief gestemd. ‘Ik vind het goed om te zien dat hier gedebatteerd wordt. De strijd wordt niet in het bos, maar in de politiek gevoerd. Het zou verstandig zijn als een aantal groene mensen op die plek hun strijd leveren.’
Student Renske Terhürne van Wageningen Universiteit wordt aan het einde van het debat uitgeroepen tot de beste debater. Haar prijs is een lindeboom, die de deelnemers meteen gaan planten op landgoed Larenstein.