Nieuws - 12 maart 2009

DARWIN IV

Weleens van post-darwinisme gehoord? Ik ook niet, maar ik vermoed dat het een belangrijke reden is waarom de Wageninger hoger scoort dan het landelijk gemiddelde op de eigenschap ‘an-evolutionisme’. Wat was de vraagstelling van de enquête? Stond er ‘creationist’? Stond er ‘niet-darwinist’? Stond er ‘gelooft u in de evolutieleer van Darwin’? Of ‘bent u een an-evolutionist’? En, nog interessanter dan de vraagstelling, wat was de motivatie van mensen om zichzelf een an-evolutionist te noemen?
Het creationisme zegt: God heeft de wereld geschapen in zeven dagen, inclusief fossielen. Dit is een opvatting vanuit een etnocentrisch wereldbeeld, dat zich kenmerkt door het ontstaan van stamoverstijgende, totalitaire systemen, zoals de grote religies en het communisme. Als reactie daarop ontstond de verlichting, het zelf nadenken. De wetenschap ontwikkelt zich vervolgens naar steeds meer specialisatie en reductionisme. Van daaruit is het darwinisme ontstaan dat zegt: de evolutie is gebeurd zoals Darwin het heeft beschreven, namelijk volgens de principes competitie, concurrentie en survival of the fittest. Treurig is dat nu na 150 jaar Darwin is overkomen waar hij zich zozeer tegen verzette. Zijn evolutietheorie was een theorie, werd een leer en vervolgens een -isme. Wat is een -isme anders dan een geloofsysteem waar iedereen aan mee behoort te doen en waar aan de dogma’s niet getornd mag worden? Arme Darwin, er is een nieuw geloof naar hem vernoemd!
Dus wat bezielt dan die an-evolutionistische post-darwinisten? Zij erkennen de kracht én de zwakte van Darwins theorie. Ze zoeken naar een inclusievere theorie die het goede uit Darwins werk combineert met de hedendaagse bevindingen dat de ontwikkeling van het leven en bewustzijn, en vooral de snelheid en sprongen waarmee dat ontstaan is, niet volledig verklaard kan worden met Darwins evolutieleer. Deze mensen kunnen op de vraag ‘gelooft u in de evolutieleer van Darwin’ dus ook ontkennend antwoorden. Voor een diehard Darwinist als de heer Van der Leij komen zij daarmee gemakkelijk op één hoop terecht met de creationisten. Maar het post-darwinisme is een wetenschappelijke stap vooruit, en geen stap terug.