Nieuws - 18 februari 2010

D66 wil stempas ook in Engels

Buitenlandse studenten en medewerkers moeten een Engelse stempas krijgen. Dat vindt D66-lijsttrekker Michiel Uitdehaag.

 
De 'buitenlanders' van Wageningen UR kunnen samen vier van de vijfentwintig zetels in de Wageningse raad verdelen. Maar velen gaan niet stemmen omdat ze de stempas niet kunnen lezen.
De kieswet schrijft voor dat de stempas in het Nederlands is. 'Maar er staat niet in de wet dat je niet iets extra's mag doen. Maak die pas ook in het Engels beschikbaar, als je wilt dat mensen uit de EU willen stemmen', vindt Uitdehaag. 'Je kunt niet van iedereen die hier maar tijdelijk woont, verlangen dat-ie Nederlands spreekt.'
D66 richt zich nadrukkelijk op de buitenlandse stemgerechtigde studenten van Wageningen UR door posters en flyers ook in het Engels aan te bieden. Het CDA gaat zelfs nog een stapje verder voor de Spaanstalige buitenlanders.
Buitenlanders mogen alleen meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Stemmen voor het parlement, de Provinciale
Staten of Europa is er niet bij. In Wageningen gaat het volgens een schatting van de gemeente om ongeveer 2800 personen. Het gaat daarbij om inwoners uit de EU en personen van buiten de EU die minimaal vijf jaar legaal en zonder onderbreking in ons land wonen. Met de kiesdeler van vier jaar terug zijn die 2800 buitenlandse stemmen goed voor vier zetels.