Nieuws - 16 september 2014

D66: breng Wageningen onder bij onderwijsministerie

tekst:
Albert Sikkema

D66 wil in de Tweede Kamer een debat over de positie van het groen onderwijs. Aanleiding is de 2-procent-maatregel van het ministerie van EZ, waardoor die de studentengroei in Wageningen niet volledig vergoedt.

Stientje van Veldhoven

D66 wil dat het groen onderwijs wordt ondergebracht bij het onderwijsministerie. Dat ministerie kent geen 2-procent-regel. De partij gaat de kwestie volgende week aankaarten als de ‘beleidsdoorlichting groen onderwijs’ aan de orde is in de Tweede Kamer. ‘Naar aanleiding daarvan zal er ongetwijfeld een overleg worden gepland over het groen onderwijs’, zegt een medewerker van D66.

Vorig jaar wilde D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven al een onderzoek naar de overheveling van het groen onderwijs naar het onderwijsministerie, maar een motie van die strekking werd toen ontraden door staatssecretaris Dijksma.

Ook Wageningen UR zit niet te wachten op een onderzoek naar het overhevelen van het groen onderwijs naar het onderwijsministerie, zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR. ‘Wij willen juist koersen op innovatie en de samenwerking met overheid, bedrijfsleven en maatschappij onder de vlag van het ministerie van EZ versterken. De overgang naar het onderwijsministerie lijkt ons daarom niet zinnig. Wel willen we net zo worden behandeld als de andere universiteiten.’

Vink is niet verrast dat het ministerie van EZ de 2-procent-regel niet wil opzeggen. ‘Enkele jaren geleden hebben we al aandacht gevraagd voor het opdoemende probleem dat wij de groei aan studenten niet meer zelf kunnen bekostigen en dat we in goed overleg af willen van de 2-procent-regel. Toen kregen we al nul op rekest. Ook vorige week hebben we dit nog besproken met het ministerie, maar ook dat overleg leverde niets op.’Uitleg 2-procent-regel vind je hier