Nieuws - 10 oktober 2018

D66: ‘Alle onderzoek toespitsen op kringlooplandbouw’

tekst:
Albert Sikkema

Alle onderzoeksprogramma’s van het ministerie van LNV moeten passen in de nieuwe visie op kringlooplandbouw. Dat stelde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot op 10 oktober in Wageningen.

Beeld (c) D66

Volgens De Groot moet de overheid het voortouw nemen bij de invoering van de circulaire landbouw. Niet door minutieus te vertellen wat de Nederlandse boeren moeten doen. Maar door regelgeving te herzien die kringlooplandbouw in de weg staat. ‘Bovendien hebben we experimenten nodig. We moeten leren wat er mogelijk is, bijvoorbeeld bij de kweek van insecten op afval. Kun je daar mest bij gebruiken en wat betekent dat voor de regelgeving?’

Spelregels

De Groot denkt verder dat de overheid ‘spelregels’ moet opstellen voor kringlooplandbouw en ‘onafhankelijk advies’ over de kringlooplandbouw aan boeren moet faciliteren. Nu krijgen de boeren vaak advies van de kunstmest- en veevoerleveranciers, maar dat moet worden aangevuld met advies over kringlopen, stelde het Kamerlid van D66.

Veranderen

Het Kamerlid denkt ook dat er nieuwe landbouworganisaties nodig zijn. ‘Je hebt boeren die willen veranderen en je hebt boeren die niet kunnen veranderen. LTO probeert beide groepen te bedienen. Splits dat, zodat je beide groepen beter kunt ondersteunen.’ De Groot vindt wel dat de beleidsmakers voortdurend de boer in gedachten moeten houden bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw. ‘De boer moet geld verdienen en wil zijn bedrijf goed achterlaten voor zijn kinderen, dus moet hij duurzaam en rendabel boeren.’

Regeerakkoord

De Groot is een van de pleitbezorgers in de Tweede Kamer voor kringlooplandbouw. Het Kamerlid, dat daarvoor bij de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO werkte, kwam tot de conclusie dat zo efficient en goedkoop mogelijk produceren voor de wereldmarkt een doodlopende weg is voor de Nederlandse boeren. ‘Na gesprekken met Imke de Boer en Martin Scholten van WUR kwam ik tot de conclusie dat kringloop-denken goed is voor het klimaat en de boer - en dus kansrijk is.’ Mede door De Groot stond de kringlooplandbouw in het regeerakkoord van dit kabinet. Hij sprak op het congres ‘Road Map to Circular Farming’ in Wageningen op de Dag van de Duurzaamheid.