Nieuws - 11 maart 2014

CvP bespreekt kwestie dankwoord

tekst:
Roelof Kleis

Het College voor Promoties gaat het verbod op religieuze uitingen in het dankwoord van proefschriften opnieuw bespreken. Aanleiding is de aanhoudende commotie over de kwestie.

Vooral vanuit christelijke hoek is de verontwaardiging over het verbod op een religieuze uiting in het dankwoord van een proefschrift groot. ‘Voor veel christelijke wetenschappers is God een inspiratiebron voor het doen en laten’, legt masterstudent Sebastiaan Reuijl (Internationale Ontwikkelingsstudie) uit. ‘Waarom zou je Hem niet mogen noemen in je dankwoord en wel je familie en vrienden?’ Reuijl is initiatiefnemer van de petitie op ipetitions.com. ‘Als christenen voelen we ons benadeeld door deze maatregelen. Ik voel me verantwoordelijk om iets te doen. Na overleg met een paar vrienden ontstond deze petitie.’

Al snel kwam Reuijl erachter dat er op activism.com nog een petitie in omloop was. ‘In overleg is toen besloten dat mijn petitie, in het Engels, zich zou richten op medewerkers en studenten. De andere is voor mensen van buiten de universiteit.’ Beide petities samen trokken in een week tijd ruim twaalfhonderd ondertekenaars van binnen en buiten Wageningen UR. Volgens Reuijl is het CvP op de hoogte gesteld van de actie. De handtekeningen dienen als ondersteuning van een brief aan het CvP, waarin wordt gevraagd om de maatregel terug te draaien.      

Maar niet alleen intern is er verzet. Ook in den lande fronst men de wenkbrauwen over het Wageningse dankwoordenbeleid. Vrijwel alle landelijke media maakten melding van de kwestie, die naast principiële bespiegelingen over de scheiding tussen wetenschap en religie bovenal verbazing oproept. De reacties op de website van Resource zijn veelal negatief en gaan van ‘onbegrijpelijk’ en ‘dubieus’ tot ‘dom’ en ‘mierenneukerij’. De universiteit houdt in diverse reacties in de media voorlopig voet bij stuk. Maar alle ophef laat het CvP niet onberoerd. Rector Martin Kropff laat weten dat het CvP morgenavond (woensdag) bijeenkomt om over de ontstane situatie te spreken.

De WUR-Council bemoeit zich intussen ook met de zaak. Het medezeggenschapsorgaan vraagt zich in een brief aan de Raad van Bestuur af wat de rechtvaardiging is voor het verbod op God in het dankwoord. ‘In het promotiereglement staat niets over het dankwoord. Je zou dus kunnen zeggen dat het dankwoord geen deel uitmaakt van het proefschrift’, licht woordvoerder Marc Loman toe. De WUR-Council wil adviesrecht over het promotiereglement. De raad wil de kwestie begin april tijdens het volgende overleg met de RvB op de agenda hebben.