Nieuws - 1 januari 1970

Cursus visvaccinatie voor wetenschap en praktijk

Cursus visvaccinatie voor wetenschap en praktijk

Cursus visvaccinatie voor wetenschap en praktijk

De cursus visvaccinatie van de leerstoelgroep Celbiologie en immunologie is een groot succes. Net als vorig jaar zijn er zoveel aanmeldingen dat er volgend jaar zeker nog een cursus komt. Wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmedewerkers willen graag meer horen over het immuunsysteem van vissen en de werking van vaccins


Het is kennelijk een soort gat in de markt, zegt dr ir Geert Wiegertjes, een van de organisatoren van de cursus van 3,5 dagen. De combinatie van wetenschappelijke informatie en praktische kennis slaat aan. De aanmeldingen komen behalve uit Nederland uit achttien verschillende landen. Het waren er voldoende om de deelname te verdubbelen. Maar dat wil Wiegertjes niet. Hij houdt het op dertig. Met zestig mensen zouden we misschien wat meer opbrengsten hebben, maar het moet niet te massaal worden.

De wetenschapper vindt het belangrijk dat de diverse soorten deelnemers ook van elkaar leren: de beleidsmedewerker van de praktijkman, en andersom. Dat is ook de reden waarom hij het cursusbedrag van 750 gulden niet wil verhogen. Dan laten de wetenschappers het waarschijnlijk afweten.

De cursisten leren over het immuunsysteem van de vissen. Wiegertjes: Daarover verschillen we nog wel van mening met de bedrijven die vaccins ontwikkelen. Een commercieel bedrijf vindt het voldoende als een vaccin werkt en als het de ziekteverwekker op grote schaal kan kweken. Wiegertjes wil dan toch weten hoe het immuunsysteem werkt. Bij de ene bacterie werkt die methode wel. Maar de volgende keer spuit je de ziekteverwekkende bacterie in en dan werkt het niet. Dus wij willen weten wat er gebeurt als je spuit.

Zo zijn bij de virale ziekte VHS al verschillende vaccins geprobeerd, maar geen enkele werkt. Commercieel gezien is dit wel een interessante ziekte, want vooral jonge forellen gaan er massaal aan dood. Wordt die ziekte geconstateerd, dan schrijft de EU voor dat alle andere vissen gedood worden. Dat is vergelijkbaar met een uitbraak van varkenspest

Spuitje

Vaccineren door een spuitje te geven lijkt voor een buitenstaander ondoenlijk. Toch is dit de beste methode om een vis immuun te maken. In een land als Noorwegen, waar met name de zalmteelt belangrijk is, zijn heel geavanceerde manieren voorhanden. Het kan met de hand. De vissen worden dan eerst verdoofd door een middel in het water te doen. Zo kan de vaccineerder de vis makkelijk te pakken krijgen. Met een soort repeteergeweer krijgt de vis een spuitje in zijn buik. Het kan ook volautomatisch, waarbij de vissen via een opvangbak door een buis worden geleid. Halverwege wordt de vis klemgezet en het spuitje verdwijnt in zijn buik

Vaccineren via het voer zou wel makkelijker zijn, maar de weg van voer tot opname in de einddarm is lang. Onderweg kan het vaccin al lang zijn afgebroken voordat het zijn doel bereikt heeft. Inspuiten geeft wel altijd enige stress, wat makkelijk kan leiden tot ziekte

Dilemma bij vaccineren is het tijdstip waarop dit gebeurt. Het kan het beste bij jonge vissen gebeuren, omdat dan de kans op aanwezigheid van een ziekte het kleinst is. De grootste angst van viskwekers is dat een vis de ziekte al bij zich draagt als hij vaccineert. De vis raakt dan extra verzwakt door de vaccinatie. Nadeel van het vaccineren van erg jonge vissen is dat hun immuunsysteem nog niet goed is ontwikkeld. Bovendien zijn kleine visjes lastig te spuiten

Vaccineren van vissen is alleen interessant als de vis genoeg oplevert. In Europa gaat het dan vooral om zalm, regenboogforel, zeebaars en zeebrasem. Elke vis heeft zijn eigen specifieke ziekten, dus moet voor elke ziekte bij elke vis apart een heel onderzoek worden gedaan. Wereldwijd wordt er aan vaccinatie van vissen 30 tot 35 miljoen gulden uitgegeven. Dat is twee procent van de totale hoeveelheid geld die omgaat in de vaccinatie van dieren

Karper

Voor Wiegertjes is het organiseren van de cursus een manier om te laten zien dat Wageningen een viskundig lab heeft. Dit lijkt overbodig, aangezien de groep al 23 jaar onderzoek doet naar immuunsystemen. Doordat het object van onderzoek, de karper, economisch niet erg aantrekkelijk is, vallen ze echter buiten de belangstelling van menig bedrijf of onderzoeksinstituut

Daarnaast willen medeorganisator dr ir Ellen Joosten en Wiegertjes de praktijk koppelen aan de wetenschappelijke kennis. Daardoor krijgen zij zelf zicht op wat er in de praktijk van belang is. Joosten: Normaliter ben je met je onderzoek bezig en weet je niet of er wel een toepassing voor te vinden is. Wiegertjes vult aan: Bij steeds meer projecten is het nodig contacten met bedrijven te hebben. Dit is een goede manier om met hen in contact te komen. Wij zijn toch van oudsher een biologiegroep die wat verder van de praktijk af staat. Daarom is het niet erg dat de cursus geen hoog wetenschappelijk gehalte heeft. Eraan verdienen doen ze niet. Er is precies genoeg geld om naast Wiegertjes iemand te betalen om mee te helpen organiseren


:Vier Delftse studenten zijn een bedrijfje begonnen om het besturingssysteem Linux uit te venten. Linux, al jaren populair onder computerfanaten, lijkt een potentiƫle concurrent van het Windows-systeem. De studenten hebben een kamer van vijf bij vijf meter gehuurd op het TNO-complex en hebben inmiddels twee bedrijven als klant. Ze werken van negen uur 's morgens tot twee uur 's nachts. De eerste keer dat we 's nachts naar huis gingen was het hek van het TNO-complex dicht. De portier stond wel raar te kijken toen we bij hem aanklopten. Nu kent hij ons. Heeft hij tenminste wat aanspraak 's nachts. Delta

Het visserij-instituut RIVO-DLO en het biologeninstituut NIOZ twisten weer over de kokkelvisserij in de Waddenzee

Volgens de biologen is in de Waddenzee veel minder kokkelvlees aanwezig dan het RIVO beweert. Zij baseren zich op een onderzoek, maar volgens het RIVO is dat een miskleun: de biologen extrapoleren een wad tussen Vlieland en Harlingen met weinig kokkels onterecht naar het hele Waddengebied. Bovendien zijn de visserijonderzoekers boos over het tijdstip waarop de biologen een brief aan staatssecretaris Faber van LNV stuurden: oon dag voordat de Tweede Kamer ging praten over de schelpdiervisserij. Bionieuws

:De Nijmeegse oio Martijn Leisink klaagt onderzoeksfinancier NWO aan. De onderzoeker in opleiding constateert dat NWO onderzoekers die hetzelfde werk doen op vier verschillende manieren financiert. Aio's en oio's van technische universiteiten krijgen doorgaans dertig procent meer salaris, omdat deze universiteiten een arbeidsmarkttoelage hebben bedongen. Het is een warboel, meent Leisink. Een verschil in salaris mag alleen als dat objectief te rechtvaardigen is, hoorde hij van zijn advocaat. NWO voert de krapte op de arbeidsmarkt aan, maar waarom geldt die krapte wel in Delft en niet dertig kilometer verderop, in Leiden, vraagt Leisink zich af. Hij begint een bezwaarprocedure tegen NWO. KU Nieuws

Onderwijsvernieuwingen leiden niet tot andere leergewoonten. Dat concludeert de Tilburgse onderwijspsycholoog Yvonne Vermetten in haar proefschrift. Ze onderzocht de invloed van het Student Gericht Onderwijs in Tilburg, waarbij deeltoetsen en studiehandleidingen de studenten tot een hoger tempo aanzetten. De manier van studeren is echter niet veranderd, stelt Vermetten. Iedere student heeft een eigen leerstijl: sommigen leren altijd feiten uit hun hoofd, anderen zijn bezig de stof toe te passen. Met deze leergewoonten komen studenten de universiteit binnen en docenten komen daar niet gemakkelijk doorheen. Haar advies: Studenten indelen in groepen gebaseerd op leerstijl zou tot betere studieresultaten leiden. Univers

Rijksambtenaren die onderzoeksopdrachten uitzetten, komen vaak met tegenstrijdige wensen. Dat ondervindt bestuurkundige Michiel de Vries van de Vrije Universiteit, die veel onderzoek doet voor overheden. Ze willen altijd horen dat het beleid effectief was en dat het probleem niet is opgelost. Anders moet het beleid worden stopgezet. Die resultaten komen er niet altijd uit. De pressie van de ambtenaren op zijn onderzoek is subtiel. Ze laten het rapport lang liggen voordat ze reageren. Dan volgen telefoontjes: dit moet eruit, dat moet eruit, kunt u over die positieve punten wat meer schrijven. Brieven worden zelden gestuurd, want dan staat het zwart op wit. Ad Valvas

De belangrijkste sociale voorziening in Rusland is dat vrijwel elk huishouden een eigen moestuin heeft. Volgens Boris Varenov, voorzitter van het staatscomito voor landgebruik, bezitten 44 miljoen families 8,4 miljoen hectare grond, waardoor veel sociale spanningen konden worden voorkomen in de afgelopen jaren. De volkstuintjes zijn goed voor negentig procent van de aardappelen, 75 procent van de groente en vijftig procent van vlees, eieren en melk in Rusland. LBActualiteiten

De noodhulp aan Nicaragua na de orkaan Mitch heeft meer schade aangericht dan goed gedaan. Dat concludeert de Nicaraguaanse econoom Arturo Grigsby. Hij vergeleek de situatie in het kustgebied aan de Stille Oceaan, dat veel hulp ontving, en het noordoosten van Nicaragua, dat door de hulpverleners werd genegeerd. In het eerste geval denderde de hulp over de Nicaraguaanse hulpplannen heen, waardoor de bevolking na het vertrek van de buitenlanders met lege handen kwam te zitten. Aan de andere zijde van het land bloeide een opvallende sociale activiteit op, aldus Grigsby. De mensen namen de hulpverlening zelf ter hand. Voor het eerst werkten Sandinisten en rechtse groepen samen en was sprake van een goede samenwerking tussen plaatselijke ngo's en de lokale overheid. Noodhulp is prima, meent de econoom, maar je moet lokaal initiatief steunen in plaats van overnemen. Onze Wereld

De Universiteit Twente gaat zeven zomerhuisjes bouwen op de campus. Ze dienen als slaapplaats voor scholieren die deelnemen aan educatieve kampen van de universiteit in de zomermaanden. De blokhutten worden buiten het seizoen verhuurd aan studie- en studentenverenigingen. De scholieren, die vorig jaar nog in tenten moesten overnachten, betalen vijftien gulden per nacht voor een blokhut met kachel. UT Nieuws