Nieuws - 1 januari 1970

Cursus Engels blijft noodzakelijk voor buitenlandse studenten

Veel buitenlandse studenten in Wageningen blijken nog wel een cursus Engels te kunnen gebruiken. De internationaal erkende toelatingtest Engels geeft geen zekerheid over met name de spreekvaardigheid. Het talencentrum adviseert de eisen op te schroeven en gaat lesgeven in China.

De 24 BSc-studenten uit China die in november vorig jaar aankwamen in Nederland volgen sinds een paar weken een spoedcursus Engels. Om toegelaten te worden tot het Wageningse programma moesten de studenten een 5,5 halen voor de internationaal erkende IELTS-test, die naast schrijf- en leesvaardigheid ook luister- en spreekvaardigheid test. Volgens Marjan Noordhoek van het Centrum voor Talenonderwijs had een groot aantal van hen echter onvoldoende gescoord op de onderdelen spreekvaardigheid en luistervaardigheid, dat werd gecompenseerd door goede scores op de andere onderdelen.
,,Het Centrum voor Talenonderwijs hal al in november aangeboden deze groep Chinezen te testen en een aangepaste cursus Engels geven, zoals ook bij eerdere lichtingen gebeurde’’, vertelt Noordhoek. ,,Maar de studiecoördinatoren verwachtten dat de studenten geen cursus nodig zouden hebben. Uiteindelijk zijn we toch benaderd omdat ze niet konden functioneren in hun omgeving.’’
Naast Engelse les van het talencentrum krijgen de studenten ook spreekvaardigheidstraining van student-assistenten, die betaald worden door de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden. Het gaat volgens Noordhoek daarbij vooral om een attitudeverandering. ,,De studenten moeten allereerst leren hun mond open te doen en vervolgens om kritisch te zijn tegen over elkaar. De studenten leren best snel, want de kennis zit wel in het hoofd. Voor toepassing op een hoger niveau ontbreekt echter een basis. Zonder die basis blijven studenten steken bij een passieve beheersing van het Engels. Daarom was het beter geweest als we ze direct in november hadden kunnen helpen.’’
Noordhoek raadt de universiteit aan de toegangseis voor Engels op te schroeven naar een 6 voor alle onderdelen op de IELTS-toets. ,,Dat werkt overigens alleen als het onderwijs goed is, en niet gericht op het halen van de taaltest alleen, zoals in China dikwijls gebeurt. Daarom gaan wij binnenkort met de Wageningse delegatie mee naar de China Agricultural University. Daar zijn nu twee Amerikaanse werkstudenten goed bezig met het trainen van een nieuwe lichting studenten, maar ze hebben geen benul van didactiek. We gaan proberen de Chinese docenten te trainen zodat ze hun studenten kunnen leren het Engels actief te beheersen. Hoewel dat moeilijk voor ze is, staan er erg voor open.
Noordhoek zou ook graag zien dat Engelse taalvaardigheid wordt opgenomen in het bachelorprogramma. ,,We zijn nu een module Engelse schrijfvaardigheid aan het ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het vak in de vijfde periode gegeven gaat worden, maar daar is nog geen zekerheid over.'', aldus Noordhoek. | G.v.H.