Nieuws - 1 januari 1970

Crisisteams en safe areas voor de millenniumbug

Crisisteams en safe areas voor de millenniumbug

Crisisteams en safe areas voor de millenniumbug

Wageningen UR bereidt zich voor op de jaarwisseling

Ze gaan niet naar een eiland in de Pacific om het begin van een nieuw millennium als eerste te vieren, niet naar het concert van Marco Borsato en niet in de Concorde om de millenniumviering twee keer mee te maken. Nee, enkele tientallen medewerkers van Wageningen UR zullen de komende jaarwisseling achter hun bureau zitten in een uitgestorven gebouw, wachtend op de grote crash. Want je weet maar nooit


De Stuurgroep 2000 van Wageningen UR, die zich over het millenniumprobleem buigt, rekent voor haar crisisplannen met het zwartste scenario: de elektriciteit valt uit, de gasvoorziening stokt en het telefoonnet is overbelast. Crisisteams maken bij DLO en LUW plannen om dat doemscenario het hoofd te bieden. Wat te doen als wegens stroomuitval de verwarming van de kas uitvalt, terwijl het buiten vriest dat het kraakt? En wie melkt de koeien als de melkrobot toch niet millenniumbestendig blijkt? De kans op een grote ramp is niet groot, beamen de millenniumprojectleiders dr ir Frans Kampers (DLO) en drs Frans Leemreize (LUW), maar we willen toch alert zijn op de grote knal

Kampers en Leemreize zijn al ruim een jaar bezig met de jaarwisseling. De eerste stap was het inventariseren van alle mogelijke probleemobjecten, van koffiezetapparaat tot gaschromatograaf en elektronisch pasjessysteem. Ze telden er zo'n tienduizend. Kampers: We kunnen nooit alles oplossen. De vraag is: waar leg je de prioriteiten? Wij hebben dat gedaan door te kijken naar de stappen in de belangrijkste bedrijfsprocessen. Voor het proces diagnostiek bij het ID-DLO bijvoorbeeld heb je niet alleen de analyseapparatuur nodig, maar ook afzuiging, verwarming en toegang tot de gebouwen.

Varkenspest

Voor DLO zijn in overleg met het ministerie van LNV een zestal vitale processen benoemd die in alle gevallen door moeten blijven draaien. Bij het CPRO moet de kostbare zadencollectie van de genenbank kost wat het kost veilig blijven. Bij het ID in Lelystad zullen de high containment unit, waar het mond- en klauwzeervirus wordt bewaard, en het dierziektenonderzoek ook doorgaan als stroom en gasvoorziening uitvalt. Een dieselvoorraad voor minimaal oon week moet er voor zorgen dat de analyse van bloedmonsters bij een eventuele varkenspestepidemie gewoon doorgaat, zelfs als heel Nederland plat ligt wegens dagenlange stroomuitval. Als het echt helemaal mis loopt, zetten we desnoods via het ministerie het leger in om diesel te leveren. Al denk ik dat in dat geval de varkenspest niet Nederlands grootste zorg zal zijn. Bij het Rikilt worden het monsteronderzoek en het landelijke Meetnet Radioactiviteit Voedsel beschermd

De universiteit gaat twee safe areas inrichten voor kwetsbare processen. Zestig zijn er al aangemeld, van diepgevroren monsters tot koeien die ook op 1 januari verwarmd en gemolken moeten worden. Bij het Biotechnion worden de analysemonsters verzameld die onder geen beding mogen ontdooien. In de nieuwe Kortenoordkassen komt de warme safe area voor bijvoorbeeld planten die per se niet mogen bevriezen. Voor de dieren zullen aparte noodoplossingen worden bedacht. De vissen van Zodiac kunnen nu eenmaal niet naar een safe area

Vooral op de universiteit staan nogal wat computers die niet millenniumproof zijn. Leemreize: Zo lang ze in leven zijn, laten veel leerstoelgroepen ze staan. Al te oude computers hebben inmiddels een rode sticker gekregen: geen millenniumaandacht aan besteden. Computers die wel millenniumbestendig zijn, hebben een groene sticker gekregen. De makkelijkste oplossing voor zuinige leerstoelgroepen is volgens Kampers om op 31 december 1999 de computerdatum terug te zetten naar 31 december 1971. 1972 is namelijk net als 2000 een schrikkeljaar en 1 januari 2000 valt net als 1 januari 1972 op zaterdag, zodat de dagaanduiding in ieder geval klopt. Maar of programma's niet in de knoop zullen raken als zij een file tegen komen van een datum die volgens de computer nog moet komen, weet ik niet.

Sprinklerinstallatie

De stuurgroep stelt voor dat er op alle LUW-departementen en DLO-instituten crisisteams komen die gedetailleerde plannen gaan maken voor een soepele millenniumovergang. De teams zullen er in elk geval voor zorgen dat er in grotere gebouwen twee mensen aanwezig zijn om calamiteiten meteen te verhelpen. Je wilt niet pas op 3 januari ontdekken dat de sprinklerinstallatie is aangesprongen op 1 januari. Op LUW en DLO zijn posters verspreid waarop een onderzoeker met feestmuts treurig bij een dood kasplantje staat. We hopen dat de mensen even goed om zich heen kijken en nadenken wat er in 2000 mis kan gaan. Wij adviseren onderzoekers om experimenten die niet per se door hoeven lopen, te stoppen, zegt Kampers. Leemreize: Het vervelende is dat je niet weet wat er mis gaat. De kans dat het echt uit de hand loopt, is misschien niet groot, maar er kunnen overal kleine storingen optreden. Het opgetelde effect van al die kleine storingen is erg onvoorspelbaar.

Maar is alle aandacht voor het millenniumprobleem niet een truc van de computerindustrie om de omzet op te jagen? Kampers: Dat zou natuurlijk kunnen. Er wordt wel gesproken over de FUD-factor, Fear, Uncertainty and Doubt. Als je als computerbedrijf op die drie factoren kunt inspelen, kun je erg rijk worden. Ik denk echter dat er in dit geval wel degelijk grote risico's zijn. Maar we zullen het 1 januari zien.


Foto ID-DLO