Nieuws - 25 september 2014

Crisis voor afgestudeerde nog niet voorbij

tekst:
Rob Ramaker

Wageningse afgestudeerden zagen hun positie op de arbeidsmarkt
de afgelopen jaren onder invloed van de economische crisis
gestaag verslechteren. Het ging met kleine stapjes, maar de trend
is onmiskenbaar.

Van de Wageningse afgestudeerden zit ruim 12 procent anderhalf jaar na het behalen van hun bul nog zonder werk. Dat meldt alumnivereniging KLV op basis van de pas verschenen landelijke WO-monitor. Dat is zes keer zoveel als tien jaar geleden, toen het werkloosheidscijfer na anderhalf jaar op een verwaarloosbare 2 procent uit kwam. Vooral sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 gaat het hard, zo blijkt uit de cijfers.

De malaise blijft daarbij niet beperkt tot degenen die geen baan wisten te vinden. Alumni die wél een baan vonden, werken vaker onder hun niveau en zochten langer naar hun eerste werkplek. De arbeidsmarktcijfers zijn niet uniek voor de afgestudeerden van Wageningen Universiteit. Alle jonge academici in Nederland hebben te maken met tegenwind, blijkt uit het rapport Studie en Werk 2014 van de Stichting Economisch Instituut (SEO) in Amsterdam. Wel zijn er per opleiding grote verschillen. Afgestudeerden van Bos- en natuurbeheer en Internationale ontwikkelingsstudies hebben momenteel bijvoorbeeld moeite een baan te vinden. In de Plantenwetenschappen en de Levensmiddelentechnologie is het arbeidsmarktperspectief juist uitstekend. Veredelaars- en voedselbedrijven over de hele wereld zoeken nog steeds naarstig naar personeel.


Minder salaris

De economische ontwikkelingen zorgen er ook voor dat het gemiddelde startsalaris langzaam wordt afgeknaagd door infl atie. Sinds 2007 bleef het nominale uurloon min of meer gelijk, maar als gevolg van de gestegen prijzen kelderde het reële loon met ruim tien procent. Ook als het om salariëring gaat zijn de verschillen echter groot. Alumni van Wageningen Universiteit lijken minder te verdienen dan studenten uit andere steden. Dit komt doordat ze relatief vaak beginnen aan een promotie, en zo’n traject betaalt minder goed dan een commerciële baan. Ook per kennissector verschillen verdiensten. De gegevens van SEO laten zien dat startsalarissen voor Alfastudenten honderden euro’s per maand lager liggen dan voor Bèta’s en Gamma’s. Grootverdieners zijn overigens de medische starters.


Internationale studenten

De meest opvallende groep in de WO-monitor blijken de buitenlandse alumni van Wageningen Universiteit. Zij zijn gemiddeld minder tevreden met hun werk. Bovendien zijn ze vaker werkloos dan Nederlandse alumni. Hier zijn allerlei verklaringen voor te bedenken. Misschien krijgen vernederlandste afgestudeerden bij terugkomst te maken met een cultuurclash? Of koesteren zijn hogere toekomstverwachtingen? KLV weet echter niet waar de verschillen vandaan komen. Ze beïnvloeden wel de Wageningse statistieken aangezien internationals een steeds groter deel vormen van de studentepopulatie. Gelukkig was er deze week ook nog goed nieuws. Gegevens van het CBS laten zien dat de werkloosheid onder jonge hoogopgeleiden daalt.Infographics: Pascal Tieman