Organisation - November 26, 2015

Court of audit investigates real estate policy

Text:
Hoger Onderwijs Persbureau

The Dutch Court of Audit will be taking a good look at the real estate policies of Wageningen University and five other universities next year. This is part of a long-running examination of how the public sector deals with its buildings.

The auditors will also be looking at the universities of Utrecht, Twente, Maastricht, Leiden and Tilburg. According to a spokesperson from the Court of Audit, the six institutions were not selected because their real estate policy was particularly risky. ‘One criterion was that no investigations would be duplicated.’ The ongoing internal study of the criticized real estate policy of the University of Amsterdam, for example, was a reason not to pick that institution. The investigation has just begun and is expected to be finished within one year.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

 • Aart-Jan

  Ik ben benieuwd wat er naar boven gaat komen. Het vastgoed beleid van de uni intereseerd mij al langer, want hier zijn wel degelijk vragen bij de te stellen.

  Op een vorig jaar gepresenteerd onderzoek van de rijksoverheid blijkt dat ook Wageningen risicovolle Derivaten heeft welke een bedrag van 17.000.000 afdekken, 5% van de totale balans. Hierdoor betaald de uni dus meer rente dan marktconform nodig is. Dit geld gaat dus naar banken in plaats van onderwijs.

  Daarnaast kunnen we uit het rapport opmaken dat er door de uni niet in lijn is gehandeld met de richtlijnen uit de regeling Beleggen & Belenen, wat in feite neerkomt op speculatie met risicovolle derivaten, iets waar de universiteit volgens mij verre van dient te blijven, wij zijn geen beleggingsinstituut.

  Maar ook de ontwikkelingen omtrent de campus dienen in de gaten gehouden te worden. Want hoe zit het met de Drijen en overig vastgoed buiten de campus. Het masterplan voor de ontwikkeling van de campus heeft waarschijnlijk rekening gehouden met verkoop van deze vastgoed objecten, wat door de crisis niet is gelukt. Wat heeft dit voor effect op de lange termijn? Moet de uni nog afwaarderen op het vastgoed, en wat betekend dit voor de liquiditeit van de uni op het moment dat ze dit wel gaan doen? Moet er dan nog harder bezuinigd worden?

  Ik verwacht dat het vastgoed beleid van de uni nog een staartje gaat krijgen, met alle gevolgen van dien.

  Ik zie uit naar het rapport.

  • Aart-Jan

   Het desbetreffende rapport:

   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/11/20/inventarisatie-derivaten-bij-onderwijsinstellingen-in-het-mbo-en-ho-herziene-versie


Re:act