Nieuws - 1 januari 1970

Costaricaanse ministeries misbruiken GIS-technologie

Costaricaanse ministeries misbruiken GIS-technologie

Costaricaanse ministeries misbruiken GIS-technologie


De toepassing van Geografische Informatiesystemen (GIS) in Costa Rica is in
eerste instantie bedoeld om de planning van het landgebruik te stroomlijnen
en efficiënter te maken, maar in de praktijk worden GIS-projecten vaak
politiek-strategisch gebruikt, zegt promovendus ir Hugo de Vos.
Diverse overheidsinstanties hebben in de jaren tachtig en negentig GIS-
projecten aangegrepen om de touwtjes in handen te houden, terwijl juist
verdere deregulering en decentralisatie op de politieke agenda stonden,
concludeert De Vos. De promovendus interviewde medewerkers van onder meer
het Nationaal GIS Centrum, de Staatsbosbouwdienst en het Ministerie van
Landbouw en Natuurlijke Hulpbronnen.
Miljoenen dollars gingen om in de Costaricaanse GIS-projecten van de jaren
tachtig en negentig. ,,Men was erg ambitieus, maar eigenlijk te ambitieus.
GIS werd voorgesteld als de oplossing voor vele problemen op het gebied van
landgebruik zoals ontbossing, maar dat is te hoog gegrepen. De GIS-
projecten versnelden weliswaar de digitalisering van landgebruikskaarten en
ze zorgden voor overtuigende presentaties op grote conferenties zoals de
Kyoto-conferentie, maar bovenal werd GIS aangegrepen als machtsmiddel.''
Terwijl de regering oorspronkelijk van plan was meer verantwoordelijkheden
te delegeren op lager niveau, aan gemeenten bijvoorbeeld, hebben de
ministeries dit proces met succes afgeremd of zelfs omgekeerd. Dit werd
gedaan door GIS-projecten uit te voeren, en alle belangrijke
landgebruiksgegevens in huis te houden en nieuwe databases met onder meer
gedetailleerde satellietgegevens te ontwikkelen. Gemeenten kregen de
actuele informatie niet automatisch en het werd hen op die manier moeilijk,
zoniet onmogelijk gemaakt beslissingen te nemen over belangrijke
landgebruikskwesties, of een coördinerende rol te voeren bij activiteiten
zoals ontbossing en uitbreiding van het landbouwareaal. | H.B.

Ir Hugo de Vos promoveerde op 3 december bij prof. Paul Richards,
hoogleraar Technologie en agrarische kennisontwikkeling en prof. Niels
Röling, emeritushoogleraar Kennissystemen in ontwikkelingslanden.