Nieuws - 28 juni 2017

Cornell-onderzoeker verklaart wantrouwen tegen experts

tekst:
Liza van Kapel

WUR-student Liza van Kapel studeert tot deze zomer bij de prestigieuze Cornell University in de Verenigde Staten. Onlangs sprak zij met Warren Allmon over het klimaatbeleid van president Trump. Allmon is de directeur van het Paleontological Research Institute, dat onderzoek doet en educatie geeft over de aarde, haar geschiedenis en haar natuurlijke systemen.

© Paleontological Research Institution

Wat vindt u van de huidige politieke blik op wetenschap in de VS?
‘Voor november 2016 zou ik hebben gezegd: anti-intellectualiteit is er altijd geweest in de VS. Hamilton en Jefferson, stichters van de VS, waren het oneens hoe het land te regeren: door experts of door het gewone volk. Grootschalige immigratie in de negentiende en twintigste eeuw vergrootte het wantrouwen tegen alles dat buitenlands was, inclusief wetenschappelijke inzichten. Na de Tweede Wereldoorlog werd Amerika wereldleider op gebied van wetenschap, waardoor educatie op scholen werd uitgebreid. Maar het wantrouwen tegen experts groeide weer na 1960.’

Wat is er sinds november veranderd?
‘Het voorgaande geldt nog steeds, maar je moet dit weten om te begrijpen hoe Trump aan de macht is gekomen. Afgezien van zijn ongebruikelijke persoonlijkheid is hij een heel Amerikaanse verschijning van die ene kant van Amerika: hij leest niet, wil niet leren en wantrouwt experts. Die houding is hier altijd al geweest, het heeft alleen nooit het land geregeerd. Bovendien is hij de eerste president die extreem dom is op een agressieve manier en hij is er nog trots op ook. Een aantal voorgaande presidenten die als niet zo slim werden beschouwd, zijn met Trump vergeleken toch zo slecht nog niet! Ik moet mezelf er elke dag aan herinneren dat we in deze situatie zijn beland.’

Een aantal voorgaande presidenten die als niet zo slim werden beschouwd, zijn met Trump vergeleken toch zo slecht nog niet!
Warren Allmon

Hoe beïnvloedt dit jouw lessen over klimaatverandering?
'Er zijn geen landelijke onderwijsnormen in de VS, dus staten en zelfs lokale districten hebben een hoop te zeggen. We proberen docenten van middelbare scholen in het hele land te bereiken, wat een uitdaging is met onze beperkte financiële middelen. Docenten zijn een van de moeilijkste groepen om te bereiken, omdat ze al een overschot aan informatie hebben. Desalniettemin vragen docenten ons toch om advies over lesgeven in controversiële wetenschappelijke onderwerpen, zoals klimaatverandering. Onlangs hebben we een nieuw handboek gepubliceerd waar dat advies in is opgenomen.’

Denkt u dat klimaatverandering ontkennen of ermee omgaan economische voordelen biedt?
‘Ja, en dat wordt door sommige mensen en sectoren erkend, zoals verzekeringsmaatschappijen en lokale overheden. We hebben een onderzoek gedaan onder boeren vorig jaar waaruit bleek dat boeren niet geïnteresseerd zijn als je het klimaatverandering noemt. Maar als je het extreem weer noemt, zijn ze een en al oor. Het is nog steeds een moeilijk onderwerp om rationeel over te praten.’