Nieuws - 11 januari 2001

Cool

Cool

Ruim 1300 scholieren hebben zich al aangemeld voor de klimaatconferentie Warming up & Cooling down, die Wageningen UR op woensdag 14 maart organiseert voor middelbare scholen.

Volgens prof. dr. Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwproductieketens en tevens voorzitter van deze klimaattop, is er met de organisatie van deze studiedag duidelijk een gat in de markt aangeboord. "We hoopten op ongeveer duizend aanmeldingen, maar dat zijn er nu al veel meer. We hebben een stop gezet bij tweeduizend aanmeldingen, want we hebben nu al te maken met ruimtegebrek. Aan prof. dr. Bert Speelman, rector magnificus van Wageningen Universiteit, hebben we een verzoek gedaan om 14 maart als een lesvrije dag te roosteren, zodat er meer lokalen voor de klimaattop beschikbaar zijn."

Het is de eerste keer dat er een klimaatconferentie wordt gehouden voor scholieren. Op de dag worden er honderd verschillende workshops gegeven, experimenten gedaan, lezingen gehouden en kunnen de scholieren deelnemen aan computersimulaties. | E.L.