Nieuws - 1 januari 1970

Controle op spieken moet met tijd mee

Het aantal studenten dat betrapt wordt op fraude bij examens is de laatste jaren flink gestegen. Docenten zien het toegenomen gebruik van woordenboeken en elektronische hulpmiddelen als belangrijkste oorzaak. Het toezicht op tentamens moet met de tijd mee.

Een deel van de docenten acht het gevaar van spieken niet zo groot. Zij vragen op hun tentamens niet zozeer naar feitjes, maar naar inzicht. Soms mogen studenten bij dergelijke tentamens zelfs boeken en aantekeningen meenemen. Dr. Gerrit Beldman, examinator van het vak Food chemistry: ‘Ik zie bij ons niet veel mogelijkheden om te spieken. Bij de meeste vragen moet iets worden beredeneerd of een som opgelost worden. Parate kennis is niet het allerbelangrijkst.’ Maar bij de meeste vakken zijn eigen aantekeningen uit den boze. Docenten controleren daar dan ook strenger. De laatste jaren zien ze echter steeds meer woordenboeken, programmeerbare rekenmachines en mobiele telefoons in de tentamenzaal verschijnen. Dit biedt studenten meer ruimte om vals te spelen. Dr. Jan Knuiman van de leerstoelgroep Fysische chemie en kolloïdkunde: ‘Chemische thermodynamica is voor ons het lastigste vak om te controleren. Studenten mogen daar aanvullend materiaal gebruiken, zoals programmeerbare rekenmachines en woordenboeken, waar ze van alles in kunnen zetten. Met name buitenlanders zijn moeilijk te controleren. Die komen soms met vertaalcomputers naar het tentamen en zie daar maar eens wijs uit te worden.’
Het controleren van woordenboek en rekenmachines kost veel tijd, maar is volgens de docenten noodzakelijk. Dr. Emiel Wubben van de leerstoelgroep Bedrijfskunde, die onlangs acht studenten betrapte met krabbels in hun woordenboek: ‘Het blijkt dat studenten de verleiding op een bepaald moment niet langer weerstaan. Je moet dus wel controleren, net als in de trein. De mogelijkheid maakt de dief’, aldus Wubben.
De docenten zien dan ook geen andere mogelijkheid dan nog strenger te gaan controleren. Knuiman: ‘Je moet wel met de tijd meegaan. Vroeger kregen wij tijdens het tentamen een logaritmentafel, als je dat nu doet word je hartelijk uitgelachen. Wij eisen bij Chemische thermodynamica dat studenten een lege rekenmachine hebben. Dat controleren we dan dus ook middels steekproeven. Wij willen voor iedereen dezelfde startpositie.’
Studenten zien wel wat in strengere controles, al zeggen de meesten dat ze nog nooit met spieken te maken hebben gehad. Dat vinden ze meer iets voor op de middelbare school. De examencommissies vergaderen deze week over de maatregelen die ze gaan nemen om spieken te voorkomen. / JH