Nieuws - 5 juli 2001

Controle op brandveiligheid studenten-huizen start in september

Controle op brandveiligheid studentenhuizen start in september

De brandweer en de gemeente Wageningen beginnen in september met de controles op brandveiligheid van alle studentenhuizen met meer dan vier bewoners.

Na een wijziging van de bouwverordening per 14 juni moeten alle eigenaren van panden met meer dan vier kamerbewoners een gebruiksvergunning hebben voor het verhuren van het pand. Dat betekent onder andere dat de panden gecontroleerd zullen worden op brandveiligheid. De eigenaar moet voor de aanvraag van de vergunning een tekening van de situatie in het pand bijvoegen. De brandweer zal deze tekening gaan vergelijken met de feitelijke situatie. Op basis daarvan zal al dan niet een vergunning worden verstrekt. Op dit moment onderzoekt de brandweer de horeca. Brandweercommandant Van Leersum kan niet zeggen hoe lang ze met de controles van studentenhuizen bezig zullen zijn. "Eerst moet de zaak worden ge?nventariseerd", aldus Van Leersum.

Voor de negen bewoners van Nieuwstraat 1, een studentenhuis dat deels onbewoonbaar is verklaard vanwege een brandgevaarlijke situatie, lijkt eindelijk een einde te gaan komen aan een maandenlange onzekerheid over hun positie. De eigenaar van het pand, Arnold van Swaay, heeft de bewoners onlangs een verhuisvergoeding aangeboden. Hoewel nog over zijn aanbod gesproken wordt, denken beide partijen dat ze er wel uit zullen komen. De bewoners hebben, op ??n na, inmiddels andere woonruimte gevonden. De eigenaar weet nog niet wat hij met het pand gaat doen. "Pas als de bewoners er allemaal uit zijn, kan ik plannen gaan maken", aldus van Swaay. | Y.d.H.