Nieuws - 11 april 2002

Consumenten actief in proefbedrijf

Consumenten actief in proefbedrijf

Een voortbestaan van proefbedrijf de Minderhoudhoeve in Swifterbant als 'participatief landgoed'. Dat is wat de Werkgroep Minderhoudhoeve Nieuwe Stijl voor ogen heeft. Eind 2002 houdt het huidige onderzoek naar gemengde bedrijfssystemen op het proefbedrijf op.

Er gaan stemmen op om het proefbedrijf volledig af te stoten. Wageningen UR wil effici?nter omgaan met de proefterreinen. De Minderhoudhoeve past niet in het nieuwe plaatje. Dr Jaap van Bruchem van het departement Dierwetenschappen, initiatiefnemer van de werkgroep, is het niet eens met verkoop.

Als participatief landgoed kan het een voorbeeldproject worden waarbij consumenten meepraten, meehelpen en wellicht ook meefinancieren. Akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en vlees- en zuivelproducten krijgen ieder een plaats. Daarbij brengt het landgoed de opbrengstprijs voor de boeren en de prijs die de consument betaalt dichter bij elkaar. Verwerking moet dan ook in eigen beheer gaan gebeuren. Kenmerk van de landbouw is een lage inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met toch een hoge opbrengst. De werkgroep wil het plan nu concreter uitwerken in samenwerking met de provincie Flevoland en de raad van bestuur van Wageningen UR. | L.N.