Nieuws - 1 januari 1970

Consument wil onafhankelijke informatie

De wetenschap geniet nog steeds een groot vertrouwen van consumenten als het gaat om informatie over voedselveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven slagen er minder in om vertrouwen te wekken, omdat ze niet belangeloos zijn.

Dat is een van de conclusies uit een studie die ruraal sociologen afgelopen donderdag presenteerden tijdens een congres in Utrecht. De studie was onderdeel van een groot EU-onderzoek waaraan ook universiteiten in Italië, Frankrijk en Engeland meededen.
Dr Bettina Bock en ir Jo-An Wiersum van de leerstoelgroep rurale sociologie onderscheidden op basis van literatuuronderzoek vier groepen consumenten, die in een latere survey onder 540 Nederlanders terugkwamen. Het is een soortgelijke verdeling in typen consumenten als socioloog dr Hans Dagevos hanteert in zijn studie naar gezondheid van voedsel.
De eerste groep zijn de ‘verzorgers’, veelal ouders met kinderen. Net als de tweede groep van prijsbewuste consumenten maken deze consumenten zich wel zorgen over voedselveiligheid als er een crisis is - zoals de BSE-crisis - maar veranderen ze er niet hun koopgedrag door. In rustige tijden vertrouwen deze consumenten de informatie die ze krijgen van overheid en producenten, alleen tijdens een crisis twijfelen ze daaraan.
Een derde groep bestaat uit mensen die van kwaliteit houden. Deze Bourgondiërs laten bijvoorbeeld namaak-parmezaanse kaas staan. De vierde groep lijkt op deze kieskeurige consumenten. Deze kritische consumenten eten biologisch en fair-trade en denken dat ze daarmee ook veilig eten. Deze laatste twee groepen noemt Bock de bewuste consumenten. Zij waren niet alleen bezorgd tijdens een crisis, maar veranderden hun eetgedrag ook daadwerkelijk om zo veiliger voedsel te eten. Ze hebben minder vertrouwen in de informatie die ze krijgen van de overheid en de producent.
Communicatie over veilig voedsel moet aansluiten op het type consument, concludeert Bock. Een bewuste consument moet op een andere manier aangesproken worden dan een koopjesjager. Wel willen alle consumenten méér maar ook begrijpelijker informatie, ook in rustige tijden. Omdat een crisis vaak een hype vormt, komt er via de media geen informatie meer als de crisis voorbij is.
Tot slot blijkt de wetenschap als bron van informatie nog steeds erg betrouwbaar. Bock trekt daar een les uit: ‘De wetenschap moet goed uitkijken dat ze haar onafhankelijkheid bewaart, ook in de ogen van consumenten. Dat geldt met name wanneer ze gaat samenwerken met bedrijven.’ / JT