Nieuws - 29 maart 2018

Connect wil groene en sociale stad

tekst:
Roelof Kleis

De beëdiging van de nieuwe gemeenteraad van Wageningen vanavond is historisch. Voor het eerst zit een studentenpartij in de raad. Met plannen voor een socialere stad.

© Sven Menschel

Connect Wageningen is daarmee het voorlopige sluitstuk van een beweging die in 2010 werd ingezet door D66. De democraten zetten student Peter Veldman op een verkiesbare plaats op de lijst. Veldman werd de eerste student in decennia die ‘op het pluche’ plaatsnam en het in de jaren daarna schopte tot fractieleider. Connect is de eerste echte studentenpartij in
de raad, ook al hamert initiatiefnemer Mark Reijerman -voorheen Stadspartij- erop dat Connect formeel een partij voor alle jongeren is.

Coalitie
Wat Connect met die nieuwe positie kan, moet nog blijken. Gisteravond legde Reijerman zijn visie op de te vormen coalitie neer bij informateur Jan van der Meer. Die gaat namens GroenLinks, winnaar en grootste partij, een coalitie smeden die ‘zo groen en progressief-links’ mogelijk is. Reijerman wil zich daar niet op vastpinnen. ‘Wij staan los van de traditionele spectra. Wij kijken naar wat er in de stad speelt en wat beter kan. Wij willen een groene en sociale stad.’

Connect-raadslid Rani Temmink. © Sven Menschel
Connect-raadslid Rani Temmink. © Sven Menschel

Naast de geijkte thema’s als huisvesting en veiliger fietsverbindingen wil Connect zich bijvoorbeeld richten op het tegengaan van werkstress, burn-out, vereenzaming en isolement. Reijerman: ‘Wij hebben wel beleid voor ouderen op het gebied van isolement, maar niet voor jongeren. Maar ook onder de vele internationale studenten en medewerkers van WUR is dat een belangrijk thema.’

Premie
Een van de eerste dingen die Connect wil realiseren, is dat studenten die in Wageningen wonen zich ook daadwerkelijk inschrijven in de gemeente. Nu is doen ze dat volgens Reijerman vaak niet. Dat kost de stad geld en vertekent de omvang van problemen als de kamernood. ‘In Duitsland krijg je in sommige studentensteden tot wel 300 euro als je je inschrijft bij de gemeente. Waarom zou hier zo’n premie niet kunnen? Dat betaalt zich wel terug, doordat de uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op het aantal inwoners van de stad.’

Connect-raadslid Romy Stijsiger. © Sven Menschel
Connect-raadslid Romy Stijsiger. © Sven Menschel

Reijerman denkt dat Connect vanuit de raad veel kan bereiken. Maar hij sluit deelname aan de coalitie niet uit. ‘GroenLinks, D66 en de Stadspartij zijn de grootste partijen. Het ligt voor de hand dat zij samen verder gaan. Maar getalsmatig zijn er ook andere meerderheden mogelijk.’ Zelf blijft Reijerman actief meedraaien in Connect, maar niet als raadslid. De nummers twee en vier op de lijst, Rani Temmink en Romy Stijsiger, zullen de partij vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

De jongeren in Wageningen zijn wat aantal betreft goed voor elf zetels. Dat is bijna de helft van de gemeenteraad
Mark Reijerman

Dat Connect twee zetels veroverde was overigens kantje boord. Er moest een hertelling van een deel van de stemmen aan te pas komen om Connect de tweede zetel, een restzetel, toe te kennen ten koste van de ChristenUnie. Het verschil bleek uiteindelijk twintig stemmen. Reijerman is daar ‘ontzettend blij en dankbaar’ voor de 1300 stemmen voor Connect, ook al had hij stiekempjes op drie zetels gehoopt.

Scheve afspiegeling
De onderbouwing van die hoop is simpel. ‘De jongeren van Wageningen zijn wat aantal betreft goed voor elf zetels. Dat is bijna de helft van de gemeenteraad. En een groot deel van die jongeren is student.’ Maar dat zie je dus niet af aan de raad. Het is precies die scheve afspiegeling die Reijerman een jaar geleden deed besluiten om een eigen partij te gaan beginnen die zich richt op de jeugd.