Nieuws - 24 augustus 2018

‘Confronteer regeringen die weinig doen tegen honger’

tekst:
Albert Sikkema

Lawrence Haddad, directeur van de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), wil oncomfortabel zijn voor regeringen die honger een normaal verschijnsel vinden. ‘Jij en ik moeten dit vraagstuk op de agenda houden.’ Deel 2 uit een serie over de aanstaande conferentie over sustainable development goals in Wageningen.

©GAIN

Hoe ben je betrokken bij het realiseren van de SDG-doelen, in het bijzonder Zero Hunger?

‘GAIN wil de consumptie van gezonde voeding stimuleren in de wereld, met name bij de meest kwetsbare groepen. Dat doen we via tien verschillende programma’s in negen landen in Azië en Afrika. We streven ernaar om regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen om allianties te bouwen tegen ondervoeding.’

‘Mijn rol daarbij is dat ik (1) wil zekerstellen dat de programma’s een directe invloed hebben op hun dieet, dat (2) de kwaliteit van voedsel op de ontwikkelingsagenda blijft staan en (3) dat ik gelijkgestemde mensen zoek bij andere organisaties waarmee ik een ‘onweerstaanbare alliantie’ kan vormen. De eerste actie betekent dat we onze programma’s goed moeten ontwerpen, invoeren en evalueren, voor het tweede actiepunt moet ik invloedrijke mensen in de private en publieke sector spreken en veel interviews en presentaties geven. En het derde actiepunt vereist dat ik permanent op zoek ben en overleg heb met potentiele partners.’  

Welke concrete acties zijn volgens jou cruciaal om de SDG-doelen te bereiken?

‘Het belangrijkste is dat we het oncomfortabel maken voor regeringen om niets te doen tegen honger. Als er sprake is van veel honger en ondervoeding, bestaat de neiging om te denken dat het normaal is of een ‘vloek’. Het is geen van beide. Honger en ondervoeding komen voort uit beslissingen en keuzes hoe we onze schaarse hulpbronnen gebruiken. Die kun je ook anders aanwenden. De mensen, de media, de maatschappelijke organisatie, jij en ik, we moeten dit vraagstuk op de agenda houden, en feiten leveren over de omvang, verspreiding en gevolgen van honger en ondervoeding. Ook moeten we regeringen en bedrijven helpen om honger te bestrijden met effectieve strategieën, oplossingen en beleidsregels.’

WUR houdt op 30 en 31 augustus de internationale SDG-conferentie in Wageningen om na te gaan hoe we de sustainable development goals van de Verenigde Naties kunnen realiseren. Gearriveerde en jonge sprekers uit binnen- en buitenland houden toespraken en volgen workshops. Wat streven die honderden deelnemers concreet na?