Nieuws - 11 oktober 2007

Conflict over nitraatmetingen is bijgelegd

De boerenorganisaties voor melkveehouders (NMV), varkenshouders (NVV) en pluimveehouders (NVP) en Wageningen UR hebben hun ruzie over nitraatmetingen bijgelegd.
Afgelopen zomer ontstond een openbare discussie waarbij de boerenbonden zeiden dat de Wageningse onderzoekers een ‘verlengstuk van de inkomende geldstroom’ zijn. Ze stelden dat Wageningen UR haar oren laat hangen naar de overheid bij de rapportages over de nitraatgehalten in grondwater. Op grond van Europees beleid krijgen boeren beperkingen opgelegd om het nitraatgehalte in grondwater binnen de perken te houden.
Het steekt de vakbonden dat de gehanteerde methoden en rekenmodellen negatieve financiële consequenties hebben voor boeren. Zij vinden dat de wetenschappers dat duidelijk moeten maken aan de overheid. Volgens Wageningen UR geven de beschikbare gegevens echter al aan alle partijen – dus ook de overheid – een breed inzicht in de materie.
Wageningen UR en de vakbonden voerden op 21 september een gesprek om vervolgens anderhalve week te werken aan een gezamenlijke verklaring. Daarin staat dat de boerenorganisaties niet het wetenschappelijk onderzoek wantrouwen, maar de overheid verwijten dat die alleen let op eindcijfers en niet op de weg daar naartoe. Beide partijen schrijven verder dat ze met elkaar in gesprek blijven.
Maar ze zijn het niet overal over eens. Bijvoorbeeld over de stelling dat meten op vijf meter diepte ongunstig is voor de landbouw. Volgens de bonden staat niet vast dat het nitraat in grondwater afkomstig is uit de landbouw. Zij stellen dat dieper meten een beter beeld geeft van de werkelijke situatie. Daarnaast vinden de bonden dat er onterecht algemene conclusies worden getrokken uit gegevens van individuele bedrijven.