Nieuws - 1 januari 1970

Conflict over bestuur Groene ruimte

De ondernemingsraad van de kenniseenheid Groene ruimte gaat niet akkoord met een voorstel voor een nieuwe bestuursstructuur van de kenniseenheid. De OR gaat daarom bij de Ondernemingskamer in beroep.

De directie van Groene ruimte wil een eenhoofdige leiding voor elk van de vijf afdelingen van de kenniseenheid. Nu bestaat elke afdeling uit twee delen; een deel Alterra, en een aantal leerstoelgroepen van de universiteit, met beide een eigen leidinggevende.
Volgens de OR is niet duidelijk waarom de nieuwe structuur beter zou werken dan de oude, mede omdat er geen evaluatie is geweest van het huidige besturingsmodel. Het voorstel zou verder de samenwerking tussen de afdelingen bemoeilijken. Ook een meerderheid van de hoogleraren heeft in een brief laten weten dat ze tegen het voorstel is.

De directieraad heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat ze zich niets wil aantrekken van de bezwaren van de ondernemingsraad omdat het besluit niet is gebaseerd op problemen binnen de kenniseenheid, maar de uitwerking is van afspraken die op een hoger bestuurlijk niveau zijn gemaakt. Een evaluatie van het huidige model is daarom niet noodzakelijk.
Omdat op woensdag 2 februari bleek dat de partijen niet nader tot elkaar kwamen heeft de ondernemingsraad besloten haar laatste redmiddel in te schakelen en de zaak voor te leggen aan de Ondernemingskamer. Die kan bindende uitspraken doen over het geschil.
Voorzitter Schrevel van de ondernemingsraad: 'Dit is een belangrijk besluit waar we jaren mee moeten leven, en dat zonder discussie en zonder studie naar alternatieven wordt doorgevoerd. Een besluit waar bovendien geen draagvlak voor is.'
De directie van Groene ruimte was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet op de hoogte van het voornemen van de ondernemingsraad en wilde daarom nog niet reageren. / KV