Nieuws - 2 oktober 2008

Conflict op school? Ga naar de ombudsvrouw

Studenten en personeel van Van Hall Larenstein kunnen sinds 1 september terecht bij ombudsvrouw Ineke Vogelzang als ze een conflict hebben. De hogeschoolpopulatie in Leeuwarden kijkt nog de kat uit de boom, terwijl Vogelzang in Velp en Wageningen - waar het fenomeen al bestond - direct na aantreden werd geconsulteerd.

‘De ene hogeschool is nog onbekend met de functie, de andere alleen met mijn gezicht’, zegt Vogelzang. Om hierin verandering te brengen zal ze veelvuldig haar neus laten zien op de verschillende locaties. ‘Ik zie toe op behoorlijk gedrag’, omschrijft ze de kern van haar nieuwe taak. De ombudsvrouw is onafhankelijk en heeft de bevoegdheden om alle betrokkenen bij een conflict te horen of relevante documentatie te raadplegen, legt ze uit. Gevraagd of ongevraagd kan ze misstanden onderzoeken. Haar conclusies vervat ze in een rapport met aanbevelingen die herhaling moeten voorkomen.
Ineke Vogelzang zal niet aarzelen om deze middelen te gebruiken, maar in eerste instantie ziet ze zichzelf vooral als bemiddelaar. ‘Ik bekijk liever of we een zaak naar ieders tevredenheid kunnen afhandelen. Waar mensen tegen een muur van bureaucratie oplopen kan ik helpen door er overheen te kijken. Ik kan namelijk informatie boven tafel krijgen en met iedereen gesprekken aangaan.’
Klachten waarmee ze te maken krijgt gaan bijvoorbeeld over uitstel van besluiten en klachten die geen vervolg krijgen, zegt Vogelzang. Maar ook langdurige conflicten tussen personeel onderling of met leidinggevenden, pesterijen op het werk en studenten die geen gehoor vinden voor hun bezwaren.
Om onbegrip voor te zijn wil Vogelzang duidelijk gezegd hebben dat ze geen belangenbehartiger is. De ombudsvrouw gaat onafhankelijk te werk en kent geheimhoudingsplicht. Eenmaal per jaar legt ze in een verslag verantwoording af aan het college van bestuur. ‘Ik ben geen partij, maar omdat mijn functie opgetuigd is met een aantal bevoegdheden kan ik soms dieper graven dan de anderen. Bij geen genoegdoening kan zowel personeel als student uiteindelijk naar de rechter, maar binnen het instituut kun je nu eerst bij mij terecht.’
Op maandag en dinsdag houdt Vogelzang kantoor in Leeuwarden en Velp/Wageningen. Zelf had ze liever voor elke hogeschoollocatie een vaste dag gehad, maar dat zit er nog niet in. De overige dagen van de week doceert ze als vanouds Recht in Leeuwarden. ‘Mijn nieuwe parttimebaan is voor mij als jurist interessant’, zegt ze over haar motieven. ‘Ik ben er ook van overtuigd dat een heldere klachtenregeling bij de beoordeling van de hogeschool steeds meer gaat meetellen.’ / Wim Bras

email('ombudsman.vhl','wur.nl');