Nieuws - 23 januari 2015

Concurrentie om Europees onderzoeksgeld neemt toe

tekst:
Koen Guiking

Het gemiddelde slagingspercentage van ingediende onderzoeksvoorstellen voor het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 is een stuk lager dan gebruikelijk was in het voorgaande Zevende Kaderprogramma (FP7).

Wageningen UR participeert tot nu toe binnen Horizon 2020 in 33 goedgekeurde voorstellen, waarvan het er 9 coördineert. Een goede score, maar om dat te bereiken werden ruim 150 voorstellen ingediend. In voorgaande jaren waren gemiddeld drie tot vier van de tien aanvragen succesvol.

Peter Jongebloed, die vanuit International Helpdesk van Wageningen International onderzoekers van Wageningen UR ondersteunt  bij het indienen van onderzoeksvoorstellen, heeft wel een verklaring voor het lagere slagingspercentage: ‘Het is een veel competitiever programma geworden. Overal in Europa wordt nu namelijk geïnvesteerd in het schrijven van goede voorstellen, want iedereen kijkt naar Brussel voor financiering, omdat nationale financiering onder druk staat. Zo zie je dat dit jaar veel meer aanvragen zijn ingediend vanuit landen als Spanje en Italië, waar de nationale overheden ook minder geld beschikbaar stellen voor onderzoek en innovatie. En daar zaten veel hele goede voorstellen tussen.’

Daarbij komt dat de onderwerpen van de calls waarop consortia konden inschrijven vaak heel breed geformuleerd waren. ‘Een voorbeeld  van zo’n  breed onderwerp is een oproep voor een project ‘om de productiviteit van landbouwgewassen te verhogen’, licht Jongebloed toe. ‘Dat is een probleem dat je vanuit heel verschillende invalshoeken en disciplines kunt benaderen. Voor verschillende gewassen, vanuit veredeling, vanuit gewasfysiologie, maar ook vanuit sociale wetenschappen. En dat is dus ook gebeurd.’ Niet zelden werden op een call enkele tientallen voorstellen ingediend, waarvan er soms maar één kon worden gehonoreerd. Jongebloed vertelt dat het, door de breedte van die calls, ook voorkwam dat meerdere voorstellen met Wageningen UR  deelnemers met elkaar concurreerden.

Onlangs werd bekend dat €2,7 miljard wordt ‘weggesnoept’ van Horizon 2020, dat een budget heeft van ongeveer €80 miljard voor zeven jaar. De Europese Commissie heeft namelijk geld nodig om het ‘Investeringplan van  Juncker’ te bekostigen om de Europese economie uit het slop te trekken. ‘Het voorstel is om een deel bij Horizon 2020 weg te halen, maar dit moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement’, licht Jongebloed toe. Aan het Horizon 2020-budget voor 2015 wordt niet meer gemorreld, maar de Europese Commissie wil in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks een kleine miljard euro minder uitgeven aan onderzoeks- en innovatieprojecten.