Nieuws - 8 februari 2001

Computeronderwijs niet ideaal

Computeronderwijs niet ideaal

Weinig contact met docenten, hele dagen achter de computer, hoofdpijn en muisarmen. Het zijn de klachten van eerstejaars studenten over computerondersteund onderwijs.

De propedeusestudenten van Landinrichting, Bos- en natuurbeheer, Milieukunde, Milieutechnologie en management en Bodem, water en atmosfeer hebben tot maart gezamenlijk les. Ze krijgen voornamelijk nieuwe vakken die door de computer ondersteund worden. Meestal moeten de studenten in groepjes een opdracht uitwerken waarbij ze de informatie van het internet afhalen. Via e-mail of een speciale communicatieruimte op het net kunnen ze docenten vragen stellen. Volgens de studenten is dat niet effectief. Jeroen Laro, eerstejaars Landinrichting: "Ik mis het persoonlijk contact met de docenten. Als je een ingewikkelde vraag hebt, ben je via internet lang bezig om precies uit te leggen wat je bedoelt. Bovendien moet je soms dagen wachten op antwoord. Mondeling is dat veel makkelijker."

Na het eerste computergestuurde vak Inleiding omgevingswetenschappen is een enqu?te gehouden onder de 109 studenten. Hoewel het vak in het algemeen met een voldoende beoordeeld werd, hadden veel studenten kritiek. Ze vonden vooral dat er te weinig begeleiding was voor de onduidelijke opdrachten. "We werden te veel losgelaten", zegt eerstejaars Landinrichting Jan Heersche.

De docenten pasten daarop een vergelijkbaar vak in het derde blok, Landschappelijke aspecten van landgebruik, meteen aan. Nu helpen student-assistenten de groepjes twintig uur per week. Studenten hebben twee keer per week college en de docenten komen de groepjes tussendoor opzoeken. Drs. Ren? van der Duim, een van de docenten: "Ik heb nu meer contacturen dan vroeger bij een vierpuntsvak." Ook hebben de docenten de essentie van het vak in een reader gezet. Van der Duim: "Er staat verschrikkelijk veel op internet. Het was voor de studenten niet duidelijk welke links belangrijk zijn en welke niet. We moeten de informatie dus gaan doseren en de site nog simpeler maken."

Studenten vinden de inzet van student-assistenten een grote verbetering. Toch heeft Floris de Bree, eerstejaars Landinrichting, nog het gevoel dat hij een LOI-cursus volgt. "Ik had van mijn collegegeld beter een computer kunnen kopen. Dan had ik dit thuis kunnen doen." Hij vindt het jammer dat hij zo veel achter de computer zit. Student-assistent en vierdejaars Landinrichting Dennis Gudden stemt in: "Wij gingen meteen het veld in. Dan kun je tenminste zien waar je mee bezig bent. Dat motiveert."

Studenten klaagden ook over praktische problemen. Vaak zijn de weinige computers overbezet en loopt het hele systeem vast. Bovendien zitten de studenten bijna hele dagen achter de computer, terwijl niet alle werkplekken daar geschikt voor zijn. Alleen over de computerruimte in het nieuwe scheikundegebouw zijn ze dik tevreden. Dr. ir. Chris Blom van Onderwijs- en studentenaangelegenheden begrijpt de klachten van studenten. "De elektronische infrastructuur voldoet nog niet helemaal. We wachten al weken op een nieuwe server die voor dit soort vakken nodig is, maar de reorganisatie van het facilitair bedrijf zorgt voor veel vertraging. Ook zijn veel werkplekken nog niet in orde, ze voldoen nog niet aan de Arbo- regels. Dat is een financieel probleem."

Docent Van der Duim is positief over het gebruik van internet. "Ik kan die informatie ook in de colleges gebruiken. En de informatie die ik op het net zet, is makkelijk te wijzigingen." Het kost hem wel veel tijd en inspanning om alles op het internet te zetten, maar in de toekomst moet het computeronderwijs docent-uren besparen. | S.L.